รู้จักและใช้งาน Array ในภาษา Java

| ไอที | Java | 75592

รู้จักและใช้งาน Array ในภาษา Java

คอมพิวเตอร์มักจะถูกใช้ในการคำนวณข้อมูลที่มีปริมาณมาก ๆ เช่น การหาค่าเฉลี่ยของตัวเลข ถ้าเราเก็บข้อมูลของแต่ละค่า ไว้ในตัวแปรแต่ละตัว เราจะต้องใช้ตัวแปรปริมาณมาก ๆ ดังนั้น จึงมีการนำ Array มาใช้ในการเก็บข้อมูลประเภทนี้ บทความนี้ เรามาทำความรู้จักกับ Array การสร้าง การใช้งานต่าง ๆ กันครับ

Array คืออะไร

Array คือ ตัวแปรที่เป็นพื้นที่สำหรับจัดเก็บข้อมูล
Array คือ ตัวแปรพิเศษที่สามารถเก็บค่าได้หลายค่า ภายในตัวแปรตัวเดียว
Array สามารถเก็บค่าหลาย ๆ ค่า ไว้ภายในตัวแปรเดียว และเข้าถึงได้ ด้วยการอ้างถึงชื่อของ array

การประกาศ Array

การประกาศจะใช้ตัวแปรแบบ Array นั้นสามารถประกาศได้หลายแบบ ดังตัวอย่างด้านล่าง
	int[] exIntArray = new int[5];
ตัวอย่างนี้ เป็นการประกาศ Array โดยใช้สำหรับเก็บข้อมูลชนิด int โดยมีขนาด 5 ช่อง
	String[] exStringArray = new String[5];
ตัวอย่างนี้ เป็นการประกาศ Array โดยใช้สำหรับเก็บข้อมูลชนิด String โดยมีขนาด 5 ช่อง
	char[] exCharArray = new char[5];
ตัวอย่างนี้ เป็นการประกาศ Array โดยใช้สำหรับเก็บข้อมูลชนิด Char โดยมีขนาด 5 ช่อง
	int i1, i2[], i3;
ตัวอย่างนี้ เป็นการประกาศ Array ที่มีแต่ตัวแปร i2 เท่านั้นที่เป็น Array โดยไม่ได้กำหนดขนาด
	int[] i1, i2, i3;
ตัวอย่างนี้ เป็นการประกาศ Array ที่ตัวแปรทุกตัวเป็น Array โดยไม่ได้กำหนดขนาด
	int[] exAr = new int[]{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8};
ตัวอย่างนี้ เป็นการประกาศ Array ชนิด int โดยการประกาศนั้น จะกำหนดค่าของแต่ละช่องไว้เลย

การกำหนดข้อมูล ให้กับ Array แต่ละช่อง

เราได้รู้จักวิธีประกาศกันไปแล้ว ต่อไปมาดูวิธีใส่ค่าให้กับตัวแปร Array แต่ละช่องกันครับ
int[] exIntArray = new int[5];
exIntArray[0] = 1;
exIntArray[1] = 2;
exIntArray[2] = 3;
exIntArray[3] = 4;
exIntArray[4] = 5;
การกำหนดค่าให้กับ Array นั้น จะระบุ index ของแต่ละช่องไว้ด้วย เช่น เรามีตัวแปรชนิด Array จำนวน 5 ช่อง ซึ่งก็แปลว่า มีที่สำหรับเก็บข้อมูลไว้ 5 ช่อง ซึ่งช่องแรกจะเริ่มต้นที่ 0(เสมอ) ไปเรื่อย ๆ

การดึงข้อมูลใน Array มาใช้งาน

ประกาศ Array และใส่ค่าให้ Array กันไปแล้ว ต่อไปมาดูวิธีนำ Array ไปใช้งานกันครับ ซึ่ง เรามาดูวิธีดึง ข้อมูลใน Array กันครับ
int[] exAr = new int[]{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8};
System.out.println(exAr[0]);
int putArray = exAr[1];
String putArrayStr = exAr[2] + "";
int sum = exAr[3] + exAr[4];

การวนลูปดึงข้อมูลใน Array

ต่อไปเรามาดูวิธีดึงข้อมูลใน Array แต่ละตัวกันครับ ในตัวอย่างนี้ผมจะใช้ for loop ในการดึงนะครับ
int[] exAr = new int[]{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8};
for (int i = 0; i < exAr.length; i++) {
	System.out.println(exAr[i]);
}
ตัวอย่างนี้ เป็นการดึงข้อมูลทุกตัวใน Array โดยเริ่มที่ตัวที่ 0 ถึงตัวที่ length-1 เช่น มี 5 ตัว ก็ดึงตั้งแต่ตัวที่ 0-4

ต่อไปเรามาดูโจทย์ตัวอย่างกันซักโจทย์กันครับ

จงหาว่า มีเลขคู่ใน Array กี่ตัว

int[] exAr = new int[]{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8};
int ans = 0;
for (int i = 0; i < exAr.length; i++) {
	if(exAr[i]%2 == 0) {
		ans += 1;
	}
}
System.out.println("Even number has " + ans);
ตัวอย่างนี้ เราก็วนลูปดึงข้อมูลใน Array แต่ละตัวจนครบ แล้วมาเช็คว่า แต่ละตัวหารสองแล้วลงตัวหรือเปล่า ถ้าลงตัวก็แสดงว่าเป็นเลขคู่

comments