ใช้คำสั่ง print เพื่อพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ โดย Javascript

| ไอที | Java | 30886

การใช้คำสั่ง print เพื่อพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ โดยใช้ Javascript

เว็บไซต์ในปัจจุบันนี้ ส่วนมากมักเป็นเว็บ 2.0 ซึ่งก็แปลว่า บางครั้งมักจะมีปุ่มให้กดเพื่อให้พิมพ์ออกมาทางเครื่องพิมพ์ เช่น ใบสั่งซื้อของจากเว็บออนไลน์ หรือข้อมูลอะไรต่าง ๆ ดังนั้น ในบทความนี้ เรามาดูวิธีใช้คำสั่งนั้นครับ

วิธี print หน้า page โดยใช้ javascript

Syntax สำหรับปริ้นหน้าเว็บโดยใช้ javascript นั้น แสดงดังด้านล่าง
window.print()
ตัวอย่างการนำไปใช้กับปุ่มตัวอย่างการนำไปใช้กับรูปภาพตัวอย่างการนำไปใช้กับตัวอักษร
ปริ้นหน้านี้
ปริ้นหน้านี้

จากตัวอย่างที่ผ่านมา เราใช้ window.print() เพื่อปริ้นหน้าเว็บทั้งหน้า ต่อไปเรามาดูวิธีปริ้นหน้าเว็บแค่บางส่วนกันครับ

print หน้าเว็บบางส่วน

การปริ้นแค่บางส่วน อันดับแรกต้องรู้ก่อนว่า จะปริ้นส่วนไหน จากนั้นก็สร้างแท็กที่มี id ครอบไว้ ดังตัวอย่างด้านล่าง
print print print print print print print print print print print print print print print print print print
จากนั้น ให้สร้างฟังก์ชัน javascript สำหรับ เมื่อกดปริ้นแล้ว จะเป็นการทำให้หน้าเว็บเป็นส่วนที่เราต้องการปริ้น แต่เมื่อปริ้นเสร็จ หรือกดยกเลิก ก็ให้หน้าเว็บกลับมาเป็นเหมือนเดิม ดังฟังก์ชันด้านล่าง

จากนั้น ก็มาลงโค้ด html กันเลยครับ ตามตัวอย่างด้านล่างเมื่อลองกดปุ่มดู ก็จะเห็นว่า มีแต่ข้อความใน id ที่มีชื่อว่า divprint เท่านั้น ที่แสดง

comments