การ Compile และการ Run โปรแกรมภาษา Java

| ไอที | Java | 23843

การ Compile และการ Run โปรแกรมภาษาจาวา

การ Compile โปรแกรมภาษาจาวามีขั้นตอนง่าย ๆ แต่ก่อนการ Compile หรือ Run จะต้องไปโหลด JDK จาก Sun Microsoft มาก่อน ซึ่งโหลดได้ที่ java.sun.com ไปที่ Downloads แล้วเลือก Java SE, Java Me หรือ Java EE แล้วแต่จะใช้งาน เสดแล้วให้เลือก JDK ซึ่งจะมีอยู่ 2 แบบ ซึ่งก็คือ

JDK ซึ่งก็คือ Java Development Kit คือตัวที่ใช้ในการ Compile และ Run โปรแกรมภาษาจาวา

JDK+Netbeans ซึ่งก็คือ Java Development Kit แต่มีการเพิ่มโปรแกรม Netbeans เข้ามา โปรแกรม Netbeans เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมที่ทำให้พัฒนาได้สะดวก และรวดเร็วขึ้น มีส่วนที่เป็น Text Editor และส่วนที่ใช้ในการ compile และ Run

ถ้าคุณต้องการใช้โปรแกรมอื่นในการพัฒนาก็โหลดเฉพาะ JDK แต่ถ้าต้องการใช้ Netbeans ในการพัฒนา ก็ดาวน์โหลด JDK+Netbeans ไปด้วยเลยก็ได้ หรือจะดาวน์โหลดแยกก็ได้ เมื่อดาวน์โหลดมาแล้วให้ทำการ ติดตั้งลงบนคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ให้เปิด command prompt ขึ้นมา

windows XP, 7 - ไปที่ Start => All programe => Accessories => Command Prompt

windows 95, 98 - ไปที่ Start => Programe => Accessories => Command Prompt Tip - ไปที่ Run แล้วพิมพ์ cmd ใน command prompt ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ใน folder เดียวกับที่ ตัว compile ภาษาโปรแกรมอยู่ ปกติจะอยู่ใน C:Program FilesJavajdk1.6.0_22in ในการ compile ให้ใช้คำสั่ง

 javac Filename

Filename เป็นชื่อของไฟล์ หรือ java source code ที่มีนามสกุลเป็น .java ดังตัวอย่างด้านล่างนี้ ผมจะทำการ compile ไฟล์ที่มีชื่อว่า Ex.java

 javac Ex.java

เมื่อเราใช้คำสั่งนี้เสร็จ จะได้ไฟล์ที่มีชื่อว่า Ex.class แต่เมื่อมี error จะไม่สามารถ compile ได้มันจะแจ้งเตือนสิ่งที่ผิดพลาดไว้ คุณสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้แล้วนำมา compile ใหม่ ถ้าหากไม่มีข้อผิดพลาดก็สามารถ compile ไปเป็น byte code ได้ byte code จะเก็บอยู่ในรูปของไฟล์ที่มีนามสกุล .class การ run โปรแกรมภาษาจาวา ให้ใช้คำสั่ง

 java classfilename

classfilename เป็นชื่อของไฟล์ที่เก็บ java byte code ซึ่งก็คือ .class ที่เราได้ compile มาก่อนหน้านี้ แต่เราไม่จำเป็นต้องใส่ .class ตามหลัง ดังตัวอย่างด้านล่างนี้ ผมจะทำการ run ไฟล์ Ex.class ที่ได้ compile แล้ว

 java Ex

ตัวอย่างการ compile และการรัน

ในกรณีนี้ผมได้เซต path แล้วจึงสามารถใช้คำสั่ง javac ที่ไหนก็ได้จากรูปจะเห็นว่าผมใช้คำสั่งใน D:TestJava ซึ่งใน folder นี้มีไฟล์อยู่ไฟล์เดียวคือ FirstProgram.java จะเห็นได้จากการใช้คำสั่ง dir จากนั้นผมจึงใช้คำสั่ง javac FirstProgram.java แล้วมาใช้คำสั่ง dir อีกที จะเห็นว่ามีไฟล์อยู่สองไฟล์คือ FirstProgram.java กับ FirstProgram.class ซึ่งไฟล์ FirstProgram.class ได้มาจากการ compile นั่นเอง จากนั้นผมจึงทำการ run โดยการใช้คำสั่ง java FirstProgram ซึ่งในการรันไม่ต้องใส่นามสกุลของไฟล์ก็ได้ จากการรันจะเห็น Welcom to www.doesystem.com ซึ่งผมได้เขียนโค้ดใน TestEditor แล้วเซฟเป็น .java

comments