เทพยุทธ์เหนือโลก ตอนที 15 ค้นหาสมุนไพร

| บันเทิง | Martial-Peak | 120
เทพยุทธ์เหนือโลก ตอนที 15 ค้นหาสมุนไพร

หลังจากฝึกยุทธ์เสร็จ เค้าก็ทำหน้าที่ของตน จากนั้นก็วิ่งไปที่หอวิเศษ

เขาไปหอวิเศษเพื่อจำรูปร่างหน้าตาของสมุนไพรของ ดอกสามใบเถาและต้นหญ้าสลายวิญญาณ

เหรัญญิกเม้งได้เอาหนังสือเล่มเล็กเกี่ยวกับสมุนไพรให้เขา

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือแนะนำเกี่ยวกับสมุนไพรทั่วไปต่าง ๆ

พืชสมุนไพร อาวุธ โอสพวิเศษ มีการแบ่งระดับชั้นเหมือนกันคือ
- ระดับสามัญ
- ระดับปฐพี
- ระดับฟ้าสวรรค์
- ระดับลมปราณพิเศษ
- ระดับจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์
- ระดับมหาจักรพรรดิ์
แต่ละระดับจะแบ่งเป็น สูง กลาง ต่ำ

ดอกสามใบเถาและต้นหญ้าสลายวิญญาณ อยู่ในระดับสามัญระดับต่ำ

จากนั้นเขาก็ไปสำนักกิจการเพื่อขอหยุดงาน สำนักกิจการให้เขาลาหยุดเป็นเวลา 3 วัน

เทือกเขาวายุทะมึนห่างจากหอประลองยุทธ์หลิงเซี่ยว 20 ลี้

ผ่านไป 1 ชั่วยามเขาก็มาถึงเทือกเขาวายุทะมึน เทือกเขาวายุทะมึนมีทั้งเขตปลอดภัยและไม่ปลอดภัย หยางไค่เก็บสมุนไพรในเขตปลอดภัย

เขาเก็บสมุนไพรไปเรื่อย ๆ เขาเก็บได้ 4 ชนิด แต่ไม่ใช่สมุนไพรที่เขาต้องการ แต่ก็สามารถนำไปแลกกับคะแนนแห่งชัยชนะได้

จากนั้นเขาก็ได้ต้นหญ้าสลายวิญญาณ

จากนั้นก็ไปพักผ่อนบนต้นไม้

เมื่อตื่นเช้ามาก็เข้าวันที่ 2 เขาฝึกวิชากายาเริงอารมณ์ แล้วรู้สึกว่าใกล้จะก้าวผ่านขอบเขตการฝึกยุทธ์

จบตอน...
comments