สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของจังหวัดกระบี่ ท่าปอมหรือคลองสองน้ำ

| การดำเนินชีวิต | สถานที่ท่องเที่ยว | 2807

สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของจังหวัดกระบี่ ท่าปอมหรือคลองสองน้ำ
ท่าปอมหรือคลองสองน้ำ

คลองแห่งนี้น้ำใสราวกระจก มองดูเป็นสีเขียวมรกต เนื่องจากมีสารละลายหินปูนหรือแคลเซียมคาร์บอร์เนตและกำมะถันปนอยู่มาก เป็นพื้นที่ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ทั้งระบบนิเวศแบบป่าพรุน้ำจืด แบบพื้นที่ชุ่มน้ำ แบบป่าดิบ และแบบป่าชายเลน จึงเป็นที่อยู่อาศัยของทั้งปลาน้ำจืดและน้ำกร่อย

comments