การใช้ session ใน php

| ไอที | PHP | 6225

การใช้ session ใน php

PHP Sessions

บทความนี้เรามาดูวิธีการใช้ session ใน PHP กันครับ ซึ่งก่อนที่เราจะใช้ session ใน ภาษา PHP ได้นั้น เราต้องประกาศ ไว้บนหัวสุดของไฟล์ซะก่อน ดังตัวอย่างด้านล่าง

<?php session_start(); ?>

<html>
<body>

</body>
</html>

การสร้าง session ในภาษา PHP

$_SESSION['ชื่อ'] = ค่า;

ตัวอย่างการสร้าง session ในภาษา PHP

$_SESSION['counter'] = 1;
ตัวอย่างนี้เป็นการสร้างตัวแปร session ที่มีชื่อว่า counter และให้มีค่าเท่ากับ 1

การลบ session

การลบ session นั้นมีวิธีการลบอยู่ 2 แบบ นั่นคือ ลบเฉพาะตัว กับ ลบทั้งหมด

unset() เป็นการลบเฉพาะตัว

ตัวอย่างการใช้งาน
unset($_SESSION['counter']);

session_destroy(); เป็นการลบ session ทั้งหมด

ตัวอย่างการใช้งาน
session_destroy();


comments