การย่อขนาดของไฟล์ภาพ ด้วย ACDSee หลาย ๆ รูปพร้อมกัน

| ไอที | การใช้โปรแกรม | 43820

การย่อขนาดของไฟล์ภาพ ด้วย ACDSee หลาย ๆ รูปพร้อมกัน

ในการที่เราจะย่อรูปภาพ หลาย ๆ รูปพร้อมกันนั้น บางคน ต้องมานั่ง ย่อแต่ละรูปด้วย โปรแกรม Photoshop หรือ Paint หรือ อื่น ๆ วันนี้ผมอยากจะมาแนะนำ โปรแกรมหนึ่งที่มีชื่อว่า ACDSee ซึ่ง สามารถย่อรูปหลาย ๆ รูปพร้อมกันได้ เรามาดูวิธีทำกันเลย ตามวิธีด้านล่างครับ

ก่อนอื่น เราต้องมีโปรแกรม ACDSee ในเครื่องเราก่อน หากใครไม่มี ก็ดาวน์โหลดได้ที่

ACDSee V 10.0
หรือลิ้งด้านล่าง http://www.doesystem.com/fefea5120f57d01b2f414f51b2fa24cc/Download-ACDSee-10.0-free.htm

ACDSee V 9.0
หรือลิ้งค์ด้านล่าง http://www.doesystem.com/633d6ebbf473a30b3cf74a60fc72b545/Download-ACDSee-9.0.htm

เมื่อมีโปรแกรมแล้ว ให้เปิดโปรแกรมขึ้นมา จะได้ดังรูปด่านล่าง ( ของผมเป็น V 10.0 )จากนั้นให้ทำการเลือกรูปภาพที่ต้องการลดขนาด โดยวิธีเลือกหลาย ๆ รูปก็คือ กด Ctrl ค้างไว้ แล้วคลิกเมาส์เลือกรูปภาพ ภาพที่ได้ทำการเลือกจะปรากฏเป็นกรอบสีส้ม ๆ ดังรูปด้านล่างจากนั้นให้คลิกที่เมนู Tools -> Resize Images หรือกด Ctrl+R หรือกดดังรูปด้านล่าง
หรือ

เมื่อกดแล้ว จะได้ดังรูปด้านล่างPercentage of original ก็คือ การลดหรือเพิ่มขนาดโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของภาพต้นแบบ - Percentage ก็คือจำนวนเปอร์เซ็นของภาพใหม่เมื่อเทียบกับภาพต้นแบบ - Apply to มีให้เลือก 3 แบบ ก็คือ ปรับเฉพาะความกว้าง (width) หรือ ปรับเฉพราะความสูง (height) หรือปรับทั้งความกว้างและความสูง(width and height)Size in pixels ก็คือ การลดหรือเพิ่มขนาดโดยคิดเป็นพิกเซล - width ก็คือจำนวนความกว้างพิกเซลของภาพใหม่ที่ต้องการ - height ก็คือจำนวนความสูงพิกเซลของภาพใหม่ที่ต้องการ - Resize มีให้เลือก 3 แบบ ก็คือ การเพิ่มขนาดเท่านั้น(Enlarge only) หรือ การลดขนาดเท่านั้น(Reduce only) หรือ เพิ่มขนาดหรือลดขนาด(Enlarge or reduce)Actual/Print size ก็คือการปรับขนาดตามจริงที่ได้ปริ้นออกมา - Unites มีให้เลือก 3 แบบ คือ นิ้ว(inches) เซนติเมตร(cm) มิลลิเมตร(mm) - width ก็คือจำนวนความกว้างเป็นหน่วยตาม Units ของภาพใหม่ที่ต้องการ - height ก็คือจำนวนความสูงเป็นหน่วยตาม Units ของภาพใหม่ที่ต้องการ - resolution ความละเอียดเมื่อเลือก และทำการปรับขนาดที่ต้องการเสร็จแล้ว ให้กด Start Resize

การกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติม(Options)

นั่นก็คือการกำนหดคุณสมบัติอื่น ๆ โดยกดที่ปุ่ม Options เมื่อกดแล้ว จะได้ดังรูปด้านล่าง- File Option สามารถกำหนดว่า - ให้ลบไฟล์เดิม แล้วนำไฟล์ใหม่มาแทนที่ นั่นก็คือ การเปลี่ยนรูปเดิม (Remove/replace original files) - ให้สร้างไฟล์ใหม่ ที่อยู่ใน folder เดี่ยวกับ ไฟล์ต้นแบบ (Rename modified images and place in source folder) - ให้สร้างไฟล์ใหม่ แล้วเก็บไว้ใน folder ใหม่ที่ต้องการ สามารถเลือก folder ได้ที่ปุ่มด้านขวา (Place the modified images in the following folder)

ตัวเลือกอื่นในการบีบอัดไฟล์ (JPEG Compression Options)

เมื่อกดปุ่ม JPEG Compression Options จากการกด Options จะได้ดังรูปด่านล่าง- Images quality คุณภาพของรูปภาพ - Encoding การเข้ารหัส


comments