การสร้างเครื่องคำนวณง่าย ๆ โดย JavaScript

| ไอที | JavaScript | 8279

What is simple Calculator เครื่่องคำนวณง่าย ๆ เป็นแบบไหน

จุดมุ่งหมายของโปรเจคคือการเรียนรู้ว่าในการเขียนเครื่องคำนวณอย่างง่ายๆด้วยภาษา javascript คุณจะได้เรียนรู้ว่าในการเขียน เครื่องคำนวณ javascript ง่ายๆ โดยสามารถ เพิ่ม ลบ คูณ หรือ หาร เลขสองจำนวน และคุณสามารถรันโปรแกรมของคุณใน web browser ของคุณได้

อย่างไรก็ตาม นักออกแบบหน้าเว็บ จะใช้ประโยชน์ ของ JavaScript ในหลาย ๆ รูปแบบ หนึ่งในรูปแบบที่ นิยมนำไปใช้มากที่สุดคือการ ตรวจสอบ(Validation) form ของผู้ใช้ ในหน้าเว็บ เว็บไซต์ใดที่มีการกรอกข้อมูล information จากผู้ใช้จำนวนมาก ในรูปแบบของ form online และ JavaScript สามารถช่วย ตรวจสอบข้อผิดพลาดในส่วนต่างๆได้ โปรแกรมเมอร์ อาจจะใช้ ตรวจสอบข้อผิดพลาด เช่น การกรอกอายุของบุคคลแต่ละคนในรูปแบบ form ให้อยู่ในระหว่าง 1 ถึง 120 หรือในอีกแนวทางหนึ่งของผู้ออกแบบเว็บไซต์ ที่ใช้ JavaScript คือการสร้างเครื่อง คำนวณ ซึ่งนั้นก็คือสร้างเครื่องคำนวณด้วย JavaScript ล้วน ,HTML ด้านล่างนี้จะสาธิตในการสร้างเครื่องแปลง Fahrenheit ให้เป็นรูปแบบ Celsius โดยใช้ Javascript

เรามาดูตัวอย่างกันเลยครับ

ด้านล่างคือโค้ดตัวอย่างของ JavaScript


ด้านล่างเป็นโค้ด Form ของ HTML

โปรแกรมคำนวนการแปลง Fahrenheit to Celsius

องศา Fahrenheit ที่ต้องการแปลง :

องศา Celsius ที่ได้จากการแปลง :

อธิบายโค้ด จากโค้ดข้างบน เราสร้าง form ขึ้นมา
แล้วสร้าง input ขึ้นมาเป็นชนิด text มีชื่อว่า DegF มีค่าเริ่มต้นเป็น 0 มีความยาวสูงสุดของตัวอักษรที่ 25 ตัว มีขนาด 25 เพื่อเก็บค่าองศา Fahrenheit ที่ผู้ใช้กรอกเข้ามา
แล้วสร้าง ปุ่มกด เมื่อกดแล้ว ให้เรียกฟังก์ชัน temp ส่งค่าพารามิเตอร์เป็นฟอร์มไป
แล้วสร้าง imput ขึ้นมาเป็นชนิด text มีชื่อว่า DegC ที่เป็นลักษณะอ่านได้อย่างเดียว แก้ไขไม่ได้ มีขนาดเท่ากับ 25
เมื่อกดปุ่มแล้วจะเรียกฟังก์ชัน temp ที่ส่งพารามิเตอร์ฟอร์มเข้าไป
ในโค้ด javascript
สร้างตัวแปรชื่อ f เก็บค่าเป็นจำนวนทศนิยมของการกรอกนั่นคือ input ที่ชื่อ DegF
ทำการคำนวณองศา Celsius โดยใช้สูตร องศา C = ( F - 32 ) * 5 / 9
แล้วทำการแสดงค่า ออกมาทาง input text ที่มีชื่อว่า DegC

Output ที่ได้ จาก โปรแกรมแปลงองศา farenheit เป็นองศา celcius

โปรแกรมคำนวนการแปลง Fahrenheit to Celsius

องศา Fahrenheit ที่ต้องการแปลง :

องศา Celsius ที่ได้จากการแปลง :
comments