การโชว์ ซ่อน บรรทัด(Line) ใน Eclipse

| ไอที | Eclipse | 4722

การโชว์ ซ่อน บรรทัด(Line) ใน Eclipse

บทความนี้ เป็นบทความเล็ก ๆ ที่เสนอวิธีการแสดง ซ่อนบรรทัด ใน Eclipse เพื่อให้ง่ายในการดูโค้ด หาบัคโปรแกรม ฯลฯ
เริ่มด้วยการเปิดโปรแกรม Eclipse กันก่อนครับ จากนั้นเปิดโปรเจ็คที่ต้องการ จากนั้นคลิกขวาที่ด้านหน้าของตัวโค้ด ที่เป็นแถบจากนั้นเลือก Show Line Number ดังรูปด้านล่างเมื่อเลือกแล้ว หน้าโค้ดของเราก็จะมีบรรทัดบอกไว้ ดังรูปด้านล่างcomments