การดูจำนวนของ RAM ใน Windows (How to Find the Amount of RAM)

| ไอที | window | 1267

การดูจำนวนของ RAM ใน Windows (How to Find the Amount of RAM)

เรามาดูวิธีการดูว่า RAM (random access memory) ของเครื่องคอมพิวเตอร์มีอยู่เท่าไหร่กันครับ

วิธีการดูจำนวนของ RAM

คลิกขวาที่ My Computer
เลือก Property
ดูในส่วนของ Installed memory (RAM)

วิธีดูจำนวน RAM ใน Windows 95, 98, ME, NT4, 2000 และ XP

คลิก Start
คลิก Settings
จากนั้นคลิกที่ Control Panel
เลือกที่ Systems เมื่อเลือกแล้วก็จะ
ดูจำนวนของ RAM ได้ในส่วนของแท็บ General

comments