Julius Richard Petri ริชาร์ด จูเลียส เพตริ คือใคร?

| สังคมศาสตร์ | บุคคลสำคัญ | 2824

Julius Richard Petri ริชาร์ด จูเลียส เพตริ คือใคร?
หลายคนคงเคยได้ยินมาบ้าง เกี่ยวกับคนที่ชื่อ Julius Richard Petri ริชาร์ด จูเลียส เพตริ บทความนี้เรามาดูว่าเค้าคือใคร มีผลงานอะไรบ้าง

Richard Julius Petri ริชาร์ด จูเลียส เพตริ ผู้ให้กำเนิด Petri Dish

Richard Julius Petri ริชาร์ด จูเลียส เพตริ เป็นทั้งแพทย์และนักแบคทีเรียวิทยาชาวเยอรมัน ผู้พัฒนาจานเพาะเชื้อที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันที่เรียกว่า Petri dish

Petri dish คืออะไร

จานเพาะเชื้อ (petri dish) ใช้สำหรับเพาะเลี้ยงเชื้อ ทำด้วยวัสดุที่เป็นแก้ว หรือพลาสติกมีลักษณะเป็นรูปจานทรงกระบอกเตี้ย มีฝาปิด จานเพาะเชื้อนี้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยการทำให้ปราศจากเชื้อก่อน ด้วยวิธีการ สเตอริไรส์ (Sterilization) ในหม้อนึ่งความดัน (autoclave) หรือให้ความร้อนในตู้อบ ที่อุณหภูมิ 160 °C เป็นเวลา 1 ชั่วโมง หากทำการฆ่าเชื้อได้ไม่หมดเมื่อนำจานเพาะเชื้อมาใช้ใหม่จะทำให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อได้

Richard Julius Petri ริชาร์ด จูเลียส เพตริ พัฒนาจานเพาะเลี้ยงเชื้อแบบนี้ขึ้นเพื่อใช้ในการ โคลนนิ่ง แบคทีเรียในงานของเขา โดยการใช้อาหารเลี้ยงเชื้อแบบแข็ง (Agar) แล้วเลี้ยงเชื้อไว้บนนั้น
ประวัติของ Julius Richard Petri ริชาร์ด จูเลียส เพตริ

Julius Richard Petri ริชาร์ด จูเลียส เพตริ เกิดเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ.1852 ที่เมือง Bermen ประเทศเยอรมัน ได้เข้าศึกษาที่ Kaiser Wilhelm-Akademie ซึ่งเป็นสถาบันสำหรับแพทย์ทหาร ตั้งแต่ปี 1871 ถึง 1875 จากนั้นจึงได้รับปริญญาเอกในปี 1876 และได้เข้าทำงานเป็นแพทย์ที่ Charité ในกรุงเบอร์ลิน จนกระทั่งในปี 1882 เขาก็ได้เข้าไปเป็นแพทย์ทหาร และต่อมาได้เป็นทหารกองหนุน และในที่สุดก็ได้เป็น Oberstabsarzt

ในปี 1877 ถึง 1879 Julius Richard Petri ริชาร์ด จูเลียส เพตริ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยของ Robert Koch จากนั้นในปี 1882 ถึง 1885 หัวหน้าของโรงพยาบาล Göbersdorf ซึ่งบริหารงานโดย Imperial Board of Health ซึ่งเป็นกลุ่มที่แคร่งวินัยของแคว้น Prussian กลุ่มนี้ให้ความสำคัญอนามัยเกี่ยวกับวัณโรค บนเส้นทางที่เคร่งครัดเกี่ยวกับวัณโรคทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ป่วย ทำให้ Julius Richard Petri ริชาร์ด จูเลียส เพตริ พัฒนาเทคนิคการโคลนนิ่งแบคทีเรียโดยใช้วุ้น โดยเพาะเลี้ยงบนจานของเขา

ที่มา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, http://www.whonamedit.com/
comments