การสร้าง function ในภาษา Javascript

| ไอที | JavaScript | 11484

การสร้าง function ในภาษา Javascript

ในบทความนี้ เรามาดูวิธีสร้าง function ในภาษา javascript กันครับ

function คือกลุ่มของโค้ดที่คุณสามารถเรียกใช้ได้ทุกที่ในโปรแกรม ซึ่งมีข้อดีคือไม่ต้องเขียนโค้ดใหม่ซ้ำ ๆ กัน เพราะ function สามารถเขียนเพียงครั้งเดียว แล้วเรียกใช้กี่ครั้งก็ได้ ซึ่งวิธีการนี้ จะทำให้การเขียนโปรแกรมง่ายขึ้น โดยสามารถแบ่งโปรแกรมขนาดใหญ่ ออกเป็นส่วน ๆ ให้เล็ก ๆ ได้

function ในภาษา javascript ก็มีการใช้งาน และการสร้าง คล้าย ๆ กับภาษาอื่น ๆ

การสร้าง function

ก่อนที่เราจะใช้ function นั้น เราก็ต้องทำการสร้างฟังก์ชันขึ้นมาก่อน ซึ่งในหลาย ๆ บทความ เราได้ใช้ฟังก์ชันที่ javascript เตรียมไว้ให้แล้ว เช่น alert, prompt และอื่น ๆ แต่ในบทความนี้ เรามาดูวิธีสร้าง function กันดูบ้างครับ
function functionname(parameter-list)
{
  statements
}
จาก Syntax ข้างบน functionname ให้ใส่ชื่อของฟังก์ชัน โดยการตั้งชื่อนั้นควรจะตั้งให้สื่อความหมายกับการทำงานของฟังก์ชัน parameter-list นั้น คือให้ใส่ชื่อของพารามิเตอร์เข้าไป ใส่กี่ตัวก็ได้ ส่วน statements นั้น คือกลุ่มของโค้ดที่ทำงานภายในฟังก์ชัน

ตัวอย่างการสร้างฟังก์ชันการเรียกใช้ฟังก์ชัน

เมื่อเราได้สร้างฟังก์ชันขึ้นมาแล้ว เราก็ต้องมีการเรียกใช้งาน โดยการจะใช้งานฟังก์ชันนั้น ก็ต้องเรียกชื่อฟังก์ชันที่ต้องการใช้งาน ถ้าฟังก์ชันมีการรับพารามิเตอร์ เราก็ต้องส่งค่าพารามิเตอร์เข้าไปในฟังก์ชันด้วย

ตัวอย่างการเรียกใช้ฟังก์ชัน

<input type="button" value="call sayHello" onclick="sayHello()" />
<input type="button" value="call alertsum" onclick="alertsum(3, 4)" />
<input type="button" value="call iseven" onclick="iseven(3)" />


ทำไม call iseven ไม่เกิดอะไรขึ้น !!!

เพราะว่า ฟังก์ชันนี้ จะไม่แสดงอะไร แต่จะคืนค่าออกมาแทน ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชันแบบมีการ return ค่า


<input type="button" value="call iseven" onclick="callfunctionreturn(3)" />

comments