นิทานพื้นบ้านภาคอีสาน เรื่อง พระคุณของบิดามารดา (แทนน้ำนมแม่)

| บันเทิง | นิยาย-เรื่องสั้น | 5301
นิทานพื้นบ้านภาคอีสาน เรื่อง พระคุณของบิดามารดา (แทนน้ำนมแม่)

อักษรธรรม ๑ ผูก วัดศิริธรรมวนาราม ต.นาสะไม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

          กล่าวถึงพระคุณของบิดามารดา ตั้งแต่ลูกเกิดมาจนกระทั่งเติบโตว่า การเลี้ยงดูลูกนั้นลำบากยากเข็ญเพียงไร ยามลูกเจ็บป่วยบิดามารดา มีความทุกข์ใจเพียงไร และการเฝ้าอบรมบ่มนิสัยให้ลูกเป็นคนดี ตักเตือนลูกให้พ้นจากอบายทั้งหลาย บิดามารดามีคุณต่อลูกมากเพียงไรลูกควรจะตอบแทนคุณของบิดามารดาที่เลี้ยงดูเราจนเติบใหญ่ ลูกคนใดทำให้บิดามารดาทุกข์ใจ เมื่อตายไปจะต้องตกนรก ลูกที่ดีมีหน้าที่ปฏิบัติต่อบิดามารดาคือ เลี้ยงดูบิดามารดา ทำการงานช่วยบิดามารดา เป็นการแทนคุณบิดามารดา อาจจะรับราชการส่งเงินมาเลี้ยงดูท่าน หรือบวชในพระพุทธศาสนา เพื่อเอาบุญกุศลให้แก่บิดามารดา นอกจากนี้อาจจะตั้งตนอยู่ในคุณความดี รักษาชื่อเสียงวงศ์ตระกูลก็เป็นการแทนคุณท่าน
comments
เว็บเพื่อนบ้าน
DoesystemDevcodeMathMySelfHowToClicksBlogJavaExample