การเปลี่ยนนามสกุลของไฟล์ต่าง ๆ ใน window 7

| ไอที | window | 181760

การเปลี่ยนนามสกุลของไฟล์ต่าง ๆ ใน window 7

ไฟล์ต่าง ๆ นั้น เวลาเราสร้างจากโปรแกรมต่าง ๆ จะมีนามสกุลเฉพาะของโปรแกรมนั้น อย่างเช่น

ไฟล์ของโปรแกรม Microsoft Word มีนามสกุล .doc
ไฟล์โปรแกรม Microsoft Excel นามสกุล .xls
ไฟล์โปรแกรม Microsoft PowerPoint นามสกุล .ppt
ไฟล์รูปภาพมีหลายอย่าง เช่น .jpg .jpeg .gif .png .bmp ฯลฯ
ไฟล์เสียงหรือเพลงมีหลายอย่าง เช่น .mp3 .wav .mid ฯลฯ
ไฟล์หนังหรือวีดิโอมีหลายเช่น .mpg .mpeg .avi .wmv .flv ฯลฯ
ไฟล์เว็บเพจ (เว็บไซต์) มีหลายอย่างเช่น .htm .html .asp .php ฯลฯ
ไฟล์ข้อความ นามสกุล .txt
ไฟล์ของโปรแกรม Adobe Reader หรือ Adobe Acrobat นามสกุล .pdf
ไฟล์ของตัวโปรแกรม นามสกุล .exe
ไฟล์ที่ถูกย่อหรือบีบอัด นามสกุล .zip

เมื่อเราสร้างเสร็จเราดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ไหน ก็จะเปิดโปรแกรมที่เราได้สร้างไฟล์นั้นขึ้น เช่น เราสร้างไฟล์จาก Microsoft Word เมื่อเราเซฟเสร็จ เราต้องการเปิดไฟล์ที่เราสร้างไฟล์ที่เราเปิดนั้นก็จะไปเปิดในโปรแกรม Microsoft Word เนื่องจากไฟล์ที่เราเปิดนั้นเป็นไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น .doc นั่นเอง ในบทความนี้เรามาดูวิธีการเปลี่ยนนามสกุลของไฟล์ต่าง ๆ กันครับ

อันดับแรกให้เราเข้าไปที่โพลเดอร์ อะไรก็ได้ครับ จากนั้นให้คลิกที่ Organize แล้วเลือก Folder and search options


จะปรากฏหน้าต่าง Folder Options ขึ้นมา ให้เลือกที่แถบ View


จากนั้นให้เลือกลงมาหาคำว่า Hide extensions known file type เอาเครื่องหมายถูกออก


จากนั้นให้ไปที่ไฟล์ที่เราต้องการเปลี่ยนนามสกุล คลิกที่ไฟล์ แล้วกด F2 หรือไม่ก็คลิกขวาแล้วเลือก Rename ก็ได้ จะได้ดังรูป


จากในตัวอย่างข้างบนผมต้องการเปลี่ยนนามสกุลจากไฟล์เดิมที่มีนามสกุลเป็น .swf ให้มาเป็นนามสกุล .doc ผมก็ต้องแก้นามสกุลด้านท้าย


เมื่อเสร็จแล้วก็จะกลายเป็นแบบนี้


comments