โปรแกรม delphi คือ

| ไอที | การใช้โปรแกรม | 10639

โปรแกรม delphi คือ

บทความนี้เรามารู้จักกับโปรแกรม Delphi กันครับ

Delphi เป็น ซอฟต์แวร์ตัวแปลภาษาปาสกาล (Pascal) ตัวหนึ่ง ที่พัฒนาโดยบริษัท Borland

Borland Delphi เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม บนระบบ ปฏิบัติการ Windows ซึ่งได้รับความนิยมจากผู้พัฒนาโปรแกรม ก็เพราะมีความง่ายในการใช้งานเช่นเดียวกับ Visual Basic, มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับ C++, รูปแบบของภาษาก็มีความคล้ายคลึงกับ Pascal , พร้อมทั้งความสามารถในการเขียนโปรแกรมแบบ OOP ( Object Oriented Programming)

ความสามารถของ Delphi 7

Delphi 7 นั้นมีความสามารถมากมาย ได้รับการตอนรับเป็นอย่างดีจากนักพัฒนาแอพพลิเคชันทั่วโลก รวมทั้งเมืองไทยด้วย ซึ่งจะเห็นได้จากการนำ Delphi 7 ประกอบการเรียนการสอน การฝึกอบรม ตลอดจนการนำไปสร้างเป็นซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์จำนวนมากและได้ยกมาอย่างคร่าวๆ ดังนี้
1. สามารถสร้างแอพพลิเคชันสำหรับ Window
2. สามารถสร้างระบบงานด้านฐานข้อมูล
3. สามารถสร้างแอพพลิเคชันรองรับ .NET Web Service
4. สามารถใช้งานบน Linux ได้

องค์ประกอบของ Delphi 7

1. Menu Bar เป็นส่วนที่เก็บคำสั่งเพื่อสั่งงาน Delphi 7 โดยมีลักษณะเป็นเมนูให้เลือกใช้งานเหมือนกับโปรแกรมอื่นๆทั่วไป
2. Form Designer เป็นส่วนที่ใช้ในการออกแบบโปรแกรมที่สร้างขึ้นมาด้วย Delphi 7 ที่เรียกว่าฟอร์ม (Form) ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับวินโดว์ทั่วไป
3. Component Palette เป็นส่วนที่เก็บคอมโพเนนต์ (Component) ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่จะเป็นองค์ประกอบภายในฟอร์ม เช่น ปุ่มคลิก ปุ่มเลือก รายการ ตัวเลือก เป็นต้น
4. Object Tree View เป็นส่วนที่ใช้อ้างอิงถึงออบเจ็กต์ และคอมโพเนนต์ต่างๆที่นำมาใช้ในระหว่างการพัฒนาแอพพลิเคชัน
5. Object Inspector เป็นส่วนที่ใช้กำหนดค่าให้กับฟอร์ม หรือคอมโพเนนต์ที่อยู่บนฟอร์มค่าที่กำหนดนี้จะทำให้หน้าตาหรือความสามารถของ ฟอร์มและคอมโพเนนต์เปลี่ยนไป เช่น เปลี่ยนสีพื้น เปลี่ยนข้อความบนปุ่ม ปรับเปลี่ยนขนาดกว้างยาวของฟอร์ม เป็นต้น

แหล่งข้อมูล จาก http://www.rightsoftcorp.com/?name=news&file=readnews&id=5

comments