สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของจังหวัดกระบี่ เกาะไก่

| การดำเนินชีวิต | สถานที่ท่องเที่ยว | 2180

สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของจังหวัดกระบี่ เกาะไก่
เกาะไก่ อยู่ในทะเลกระบี่หน้าอ่าวนาง ห่างจากฝั่งประมาณ 8 กิโลเมตร อยู่ใกล้ๆ กับเกาะปอดะห่างไปทางทิศใต้เล็กน้อย เกาะไก่เป็นหนึ่งในสามเกาะที่ทำให้เกิดสันทรายที่เราเรียกว่า "ทะเลแหวก " สันทรายด้านทิศตะวันตกที่มีสันฐานมาจากเกาะใหญ่นั่นคือเกาะไก่ที่เรียกว่าเกาะไก่ก็เพราะว่าทางด้านปลายสุดของเกาะมีหินแหลมๆ เมื่อมองขึ้นไปแล้วคล้ายคอไก่ บ้างก็ว่าคล้ายๆ ไก่งวง จะคล้ายอะไรก็แล้วแต่คนมองจะจินตนาการไปกัน

ขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและจังหวัดกระบี่

comments