คำสั่ง insert ใน SQL

| ไอที | SQL | 38769

คำสั่ง insert ใน SQL

บทความนี้ เรามาดูคำสั่ง insert ในภาษา SQL กันครับ

คำสั่ง insert ในภาษา SQL เป็นคำสั่งสำหรับการเพิ่มข้อมูลลงในฐานข้อมูล

เราสามารถเขียนคำสั่ง insert ในภาษา SQL เพื่อเพิ่มข้อมูลลงในฐานข้อมูลได้ 2 รูปแบบด้วยกัน

แบบแรกเป็นการเพิ่มข้อมูลโดยไม่กำหนดคอลัมน์ นั่นคือ เวลาเพิ่มข้อมูล ต้องเพิ่มให้ครบทุกคอลัมน์ ดัง Syntax ด้านล่าง
INSERT INTO table_name
VALUES (value1, value2, value3,...)
แบบที่สองเป็นการเพิ่มข้อมูลแบบกำหนดชื่อคอลัมน์โดย เวลาเพิ่มต้องบอกชื่อคอลัมน์ที่ต้องการเพิ่ม ไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุกคอลัมน์ ดัง Syntax ด้านล่าง
INSERT INTO table_name (column1, column2, column3,...)
VALUES (value1, value2, value3,...)

ตัวอย่างการเพิ่มข้อมูลลงในฐานข้อมูลโดยใช้คำสั่ง insert

รูปแรกเป็นฐานข้อมูลที่ชื่อ doesystem_test ซึ่งจะเห็นว่า มีข้อมูลอยู่ 3 แถวจากนั้นเราใช้คำสั่ง insert ในภาษา sql เพื่อเพิ่มข้อมูล
INSERT INTO `doesystem_test` VALUES(4, "Johan", "Nilsen", "Chiangrai", 30);


จากรูปภ้าคอลัมน์ไหนเป็นสตริง ให้ใส่เครื่องหมาย " ลงไปด้วย

ต่อไปเป็นผลลัพธ์จากคำสั่ง จะเห็นว่ามีแถวเพิ่มเข้ามาอีก 1 แถว รวมทั้งสิ้น 4 แถว


ลองเพิ่มข้อมูลโดยใช้คำสั่ง insert แบบระบุคอลัมน์กันดูบ้าง โดยใช้คำสั่งตามด้านล่างครับ
INSERT INTO `doesystem_test`(`P_Id`, `FirstName`, `LastName`) VALUES(5, "Jonus", "Milly");
ซึ่งผลลัพธ์ก็จะได้แถวเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแถวกลายเป็น 5 แถว เหมือนกัน

comments