นิทาน เรื่อง ต้นหัวผักกาดยักษ์(นิทานพื้นบ้านรัสเซีย)

| บันเทิง | นิยาย-เรื่องสั้น | 7911
นิทาน เรื่อง ต้นหัวผักกาดยักษ์(นิทานพื้นบ้านรัสเซีย)

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว คุณตาเอาเมล็ดหัวผักกาดไปปลูก “โตเร็วๆนะ เจ้าหัวผักกาด” คุณตาบอก “ โตเร็วๆ ต้นใหญ่ๆ เนื้อแน่น ๆ รสหวานๆนะ” ต้นหัวผัดกาดค่อยๆโตขึ้นๆเนื้อแน่น รสหวาน มันโตขึ้น ต้นใหญ่ขึ้น ๆ จนกลายเป็นหัวผักกาดยักษ์“ได้เวลาถอนหัวผัดกาดขึ้นแล้วละ ” คุณตาบอกกับตัวเอง ว่าแล้วก็จับต้นหัวผัดกาดไว้แล้ว ออกแรงดึง แต่หัวผัดกาดไม่ยอมเขยื้อนเลย ตาจึงเรียกยายมาช่วยถอนหัวผัดกาด ยายจับตาไว้ ตาจับหัวผัดกาดไว้ ทั้งสองช่วยกันออกแรงดึง แต่หัวผักกาดก็ยังไม่ยอมเขยื้อนยายจึงเรียกหลานมาช่วยถอนหัวผัดกาด หลานจับยายไว้ ยายจับตาไว้ ตาจับหัวผักกาดไว้ ทั้งสามช่วยกันออกแรงดึง แต่หัวผักกาดก็ยังไม่ยอมเขยื้อน หลานจึงเรียกหมามาช่วยถอนหัวผักกาด หมาจับหลานไว้ หลานจับยายไว้ ยายจับตาไว้ ตาจับหัวผักกาดไว้ ทั้งหมดช่วยกันออกแรงดึง แต่หัวผักกาดก็ยังไม่ยอมเขยื อน หมาจึงเรียกแมวมาช่วยถอนหัวผักกาด แมวจับหมาไว้ หมาจับหลานไว้ หลานจับยายไว้ยายจับตาไว้ตาจับหัวผักกาดไว้ ทั้งหมดช่วยกันออกแรงดึง แต่หัวผักกาดก็ยังไม่ยอมเขยื อน แมวจึงเรียกหนูมาช่วยถอนหัวผักกาด หนูจับแมวไว้แมวจับหมาไว้ หมาจับหลานไว้ หลานจับยายไว้ยายจับตาไว้ตาจับหัวผักกาดไว้ ทั้งหมดช่วยกันออกแรงดึง แล้วหัวผักกาดก็หลุดออกมา!
comments
เว็บเพื่อนบ้าน
DoesystemDevcodeMathMySelfHowToClicksBlogJavaExample