JavaScript การเรียก function 2 ครั้งใน event เดียว

| ไอที | JavaScript | 8839

JavaScript การเรียก function 2 ครั้งใน event เดียว

ในตัวอย่าง หรือบทความก่อน ๆ เราได้เขียน JavaScript โดยการเรียกใช้ฟังก์ชันกันไปแล้ว แต่ที่เราเขียนให้เรียกฟังก์ชันนั้น เราเรียกแค่ฟังก์ชันเดียวใน event หนึ่ง ๆ เช่น เวลาคลิกให้ไปทำแบบนี้ เวลาเอาเมาส์ชี้ให้ไปทำแบบนี้ ฯลฯ แต่ถ้าเราต้องการเรียกสองฟังก์ชันละ ทำไง??? เช่น เวลาคลิกปุ่มให้ไปเรียกฟังก์ชันแรกก่อน จากนั้นให้ไปเรียกฟังก์ชันที่สองต่อ บทความนี้ เรามาดูวิธีเขียนกัน

ตัวอย่างการเขียนตัวอย่างที่ 1ในตัวอย่างนี้เวลาเราเรียก event onclick ก็ให้มันไปเรียก 2 ฟังก์ชันโดยการเขียนทั้งสองฟังก์ชันเข้าไปเลย แล้วใส่เครื่องหมาย ; ระหว่างแต่ละฟังก์ชัน ก็จะได้

ตัวอย่างการเขียนตัวอย่างที่ 2ตัวอย่างนี้เราใช้เรียกแค่ฟังก์ชันเดียว แต่ฟังก์ชันที่เราเรียกนั้น ไปเรียกอีกฟังก์ชันหนึ่ง

ใครมีวิธีเจ๋ง ๆ หรือดีกว่าก็แชร์กันด้วยนะครับ เพราะทำได้หลายวิธี
comments