นิทานผึ้งเสียรัง

| บันเทิง | นิยาย-เรื่องสั้น | 433
นิทานผึ้งเสียรัง

ในป่าแห่งหนึ่ง มีรังผึ้งขนาดใหญ่ ภายในรังมีผึ้งมากมายนับพันตัว ทั้งหมดอยู่ภายใต้การดูแลของราชินีผึ้ง นอกจากนั้นจะเป็นผึ้งงาน ซึ่งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ได้แก่ ผึ้งทหาร ผึ้งก่อสร้าง  ผึ้งเสบียง และผึ้งตรวจการ  ซึ่งมีหน้าที่เฝ้าระวังอันตรายจากศัตรูภายนอกที่บุกรุกเข้ามา เมื่อมีศัตรูเข้ามา  ผึ้งตรวจการจะรีบแจ้งกับผึ้งทหาร เพื่อเตรียมกองทัพสำหรับออกรบ เหล่าศัตรูจะหมายปองสมบัติที่มีค่าของผึ้ง เป็นของเหลวสีทองอร่าม รสชาติโอชะ นั่นคือ “น้ำผึ้ง” นั่นเอง ศัตรูคู่อาฆาตของเหล่าผึ้งทั้งหลายก็คือหมีนั่นเอง ที่ผ่านมาแม้ว่าศัตรูจะตัวใหญ่และมีกำลังมากกว่า เหล่าผึ้งก็อาศัยความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสามารถขับไล่ศัตรูไปได้  ในบรรดาผึ้ง มีผึ้งตรวจการตัวหนึ่งมีนิสัยเกียจคร้าน ในเวลาว่างมันจะเอาเวลาไปเที่ยวเล่น ชมดอกไม้และ ชวนผึ้งตัวอื่นเล่นสนุก พอถึงเวลาต้องเข้าเวรตรวจการก็มักจะหลับ วันหนึ่ง ขณะที่ผึ้งตัวนี้เข้าเวรอยู่ มันก็หลับ เหมือนอย่างทุกครั้ง ขณะนั้นเองหมีตัวหนึ่งผ่านมา  มันได้กลิ่นของน้ำผึ้งมาจากรังผึ้ง มันจึงเดินตามกลิ่นไป มันเดินผ่านผึ้งตรวจก