การวนลูปแบบ while ใน PHP

| ไอที | PHP | 20610

บทความนี้ เรามาดูการวนลูปแบบ while ใน PHP

คำสั่ง while คือคำสั่ง ที่ใช้สำหรับการวนลูป
Flowchart ในคำสั่ง while ดูตามด้านล่างครับ


จากรูป จะเห็นว่า คำสั่ง while จะทำการเช็ค condition ก่อน ถ้าเป็นจริง จึงจะทำงานในโค้ด แล้ววนไปเช็คใหม่แบบนี้เรื่อย ๆ ถ้าเป็นเท็จก็จะไปทำงานในขั้นต่อไป

ดู Flowchart แล้ว มาดู Syntax กันครับ ด้านล่างเลยครับ
while(condition){
	code to be executed;
}
ดู Syntax กัน ไปแล้ว มาดูตัวอย่าง กันครับ

ตัวอย่างแรกของการใช้ while

<?php
	$a = 1;
	while($a < 5){
		print($a." ");
		$a++;
	}
?>
Output 1 2 3 4
ตัวอย่างนี้ เรากำหนดค่า a = 1 จากนั้นตรวจสอบว่า a < 5 หรือเปล่า ถ้าน้อยกว่า ก็ทำงานในบล็อก นั้นคือ ปริ้นค่า a ออกมาแล้วตามด้วยช่องว่าง เราใช้ จุด ในการเชื่อมต่อสตริง แล้วบวกค่า a ขึ้นเรื่อง ๆ

ตัวอย่างที่ 2 ของการใช้ while

<?php
$i = 0;
$num = 50;

while( $i < 10)
{
   $num--;
   $i++;
}
echo("Loop stopped at i = $i and num = $num" );
?>
Output Loop stopped at i = 10 and num = 40
ตัวอย่างนี้ เรากำหนด i = 0 และกำหนด num = 50 แล้วทำการเข้าสู่วงวน while เมื่อเป็นจริง ให้ลดค่า num ลงหนึ่งต่อรอบ และเพิ่มค่า i ขึ้นทีละหนึ่งต่รอบ เมื่อเป็นเท็จ ก็ปริ้นค่า i กับ num ล่าสุดออกมา ผลที่ออกมาคือ i = 10 และ num = 40 นั่นแสดงว่า เข้าสู่วงวน while 10 รอบ

ตัวอย่างที่ 3 ของการใช้ while

int a = 1;
while(true){
	System.out.print(a + " ");
	a++;
	if(a == 10) break;
}
Output 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ตัวอย่างนี้ ใช้ condition เป็น true ตลอด นั่นคือจะเข้าสู่วงวน while ตลอด ไม่ว่ากรณีไหน แต่ในคำสั่ง while เราตรวจสอบโดยใช้ if เมื่อ a = 10 ให้ทำคำสั่ง break นั้นคือออกจากวงวน while

comments