การใช้ Database Widgets เพื่อโชว์ข้อมูลใน database

| ไอที | WaveMaker | 2764

การใช้ Database Widgets เพื่อโชว์ข้อมูลใน database


ในคราวที่แล้ว ผมได้นำเสนอวิธี import database ลงในโปรแกรมกันแล้วนะครับ คราวนี้เรามาดูวิธีใช้งานข้อมูลเหล่านั้นกันครับ โดยการดึงข้อมูลใน table ออกมาแสดง โดยใช้ widget ในกลุ่มของ Databasewidget ที่แสดงอยู่นั้น คือ ตารางทั้งหมดใน database ที่เรา import เข้ามา จากรูปด้านบน จะเห็นว่า มี widget 4 ตัว นั่นคือ Department(hrdb), Employee(hrdb), User(hrdb) และ Vacation(hrdb) ซึ่ง widget แต่ละตัวคือชื่อของตารางแต่ละตาราง วงเล็บข้างหลังคือชื่อของ database ของตารางนั้น ๆ

การโชว์ข้อมูลในตารางในการโชว์ข้อมูลในตารางใน database นั้น ก่อนอื่น ให้เราเลือกตารางที่ต้องการโชว์ข้อมูล ใน database widgets จากนั้นก็ลากมาวางไว้ตรงหน้าเพจที่แสดงผลเลย ตามรูปด้านล่าง ในตัวอย่างนี้ผมเลือกโชว์ข้อมูลในตารางที่ชื่อ Departmentจากนั้นจะปรากฏหน้าต่างดังรูปในหน้าต่างนี้จะเป็นการเลือกการแสดงผลข้อมูล ซึ่งจะมีให้เลือกอยู่ 2 แบบ นั่นคือ Traditional กับ Dialog

การแสดงผลแบบ Traditional


การแสดงผลแบบ Traditional เป็นการแสดงผล ที่ได้กำหนด การแสดงรายละเอียดของข้อมูลแบบ กำหนดที่แสดงผลให้เลย ทำให้ดูข้อมูลได้ง่าย แต่เปลืองเนื้อที่ ดูตัวอย่างการแสดงผล ตามรูปด้านล่างครับจากรูป สังเกตุที่มุมด้านล่างขวา จะเห็นว่ามีปุ่มอยู่ 3 ปุ่ม นั่นคือ New, Update, Delete ซึ่งใช้ในการ เพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูล การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในนี้ จะทำให้ข้อมูลใน database เปลี่ยนแปลงไปด้วย

การแสดงผลแบบ Dialog


การแสดงผลแบบ Dialog นี้ ปัจจุบันเป็นที่นิยมกันมาก เพราะเป็นการแสดงผลที่มีแต่ข้อมูลที่แสดง ไม่มีตารางสำหรับแสดงรายละเอียดมาให้เกะกะ ตัวอย่างการแสดงผล ตามรูปด้านล่างครับจากรูป สังเกตุที่มุมด้านล่างขวา ก็มีปุ่มสำหรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเหมือนแบบ Traditional ซึ่งการใช้งานก็เหมือนกัน แต่ต่างกันตรงที่แบบ Dialog นั้น เมื่อกดเพื่อต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแล้วละก็ จะปรากฏ Dialog ขึ้นมาสำหรับให้เปลี่ยนแปลง ดังรูปด้านล่าง
comments