การใช้ Like ใน SQL

| ไอที | SQL | 15653

การใช้ Like ใน SQL

บทความนี้เรามาดูวิธีการใช้ Like ใน SQL กันครับ ซึ่ง Like เป็นคำสั่งการเปรียบเทียบ มีสองสัญลักษณ์ที่ใช้ร่วมกับคำสั่งนี้ นั่นคือ

เครื่องหมาย percent(%)
เครื่องหมาย underscore(_)

เครื่องหมาย percent(%) ใช้ในการค้นหาตัวอักษรหรือตัวเลข 0 ตัว 1 ตัว หรือหลายตัวก็ได้ ส่วนเครื่องหมาย underscore(_) ใช้สำหรับค้นหาตัวอักษรหรือตัวเลขตัวเดียว

Syntax

ตัวอย่างการใช้ Like
SELECT FROM table_name
WHERE column LIKE 'XXXX%'

or 

SELECT FROM table_name
WHERE column LIKE '%XXXX%'

or

SELECT FROM table_name
WHERE column LIKE 'XXXX_'

or

SELECT FROM table_name
WHERE column LIKE '_XXXX'

or

SELECT FROM table_name
WHERE column LIKE '_XXXX_'

ตัวอย่างการใช้งาน

ตัวอย่างการใช้งาน ในส่วน where ที่ใช้คำสั่ง Like และใช้เครื่องหมาย percent(%) และใช้เครื่องหมาย underscore(_)
StatementDescription
WHERE SALARY LIKE '200%'ค้นหาข้อมูลที่เริ่มต้นด้วย 200
WHERE SALARY LIKE '%200%'ค้นหาข้อมูลที่มี 200 เป็นส่วนประกอบ
WHERE SALARY LIKE '_00%'ค้นหาข้อมูลที่มีตัวเริ่มต้นตัวแรกเป็นอะไรก็ได้ ส่วนตัวที่ 2 และ 3 เป็น 00 และต่อด้วยตัวอะไรก็ได้หรือไม่มีก็ได้
WHERE SALARY LIKE '2_%_%'ค้นหาข้อมูลที่เริ่มต้นด้วย 2 และต้องมีอย่างน้อย 3 ตัวอักษร
WHERE SALARY LIKE '%2'ค้นหาข้อมูลที่ลงท้าย 2
WHERE SALARY LIKE '_2%3'ค้นหาข้อมูลที่มี 2 เป็นอักษรตัวที่ 2 และลงท้ายด้วย 3
WHERE SALARY LIKE '2___3'ค้นหาข้อมูลที่เริ่มต้นด้วย 2 และลงท้ายด้วย 3 และต้องมีขนาด 5 ตัวอักษร


ที่มา http://www.tutorialspoint.com/sql/sql-like-clause.htm

comments