การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา โปรแกรมแรก

| ไอที | Java | 3932

เรามาเขียนโปรแกรมภาษาจาวาโปรแกรมแรกกันเลย

โปรแกรมแรกที่ผมจะเขียนนี้ เป็นโปรแกรมที่ใช้แสดงคำว่า Welcom to www.doesystem.com เรามาดูกันว่าเขียนยังไง โค้ดที่ใช้เขียนคือ

public class FirstProgram {
    public static void main(String[] args){
        System.out.print("Welcom to www.doesystem.com");
    }
}

โค้ดข้างบนเป็นโค้ดของโปรแกรมภาษาจาวา บรรทัดแรกบอกว่า มี class ชื่อ FirstProgram เป็นแบบ public โค้ดบรรทัดที่สองบอกว่า มี method ชื่อว่า main รับพารามิเตอร์เป็นอาร์เรย์ชนิดตัวอักษร ชื่อ args ไม่มีการคืนค่า โค้ดบรรทัดที่สามบอกว่าให้แสดงคำว่า Welcom to www.doesystem.comคำสั่งแรกใช้คำสั่ง dir เพื่อดูว่ามีไฟล์อะไรอยู่ใน D:TestJava บ้าง จากรูปจะเห็นว่ามีไฟล์อยู่หนึ่งไฟล์ชื่อว่า FirstProgram.java คำสั่งที่สองใช้คำสั่ง javac FirstProgram.java เพื่อทำการ compile เมื่อคำสั่งที่สองเสร็จสิ้น ใช้คำสั่งที่สาม dir เพื่อดูว่ามีไฟล์อะไรอยู่บ้าง จากรูปจะเห็นว่ามีไฟล์อยู่สองไฟล์ชื่อว่า FirstProgram.java กับ FirstProgram.class คำสั่งสุดท้ายทำการรันโดยใช้คำสั่ง java FirstProgram เพื่อทำการ run ไฟล์ที่ชื่อว่า FirstProgram จากการรันจะเห็นว่า มีการแสดง Welcom to www.doesystem.com

comments