เทคนิคคิดเลขเร็ว การบวกด้วยเลข 9

| วิทยาศาสตร์ | คณิตศาสตร์ | 3463

เทคนิคคิดเลขเร็ว การบวกด้วยเลข 9

วันนี้เรามาดูวิธีคิดเลขเร็ว ซึ่งวิธีคิดเลขเร็วในบทความนี้จะเป็นตัวเลขที่มีเลข 9 อยู่เช่น 9, 99, 9999, 99999, ...

ซึ่งบทความในคราวนี้ผมนำมาจากเว็บ http://www.mathmyself.com/G/10/เทคนิคคิดเลขเร็ว-การบวกด้วยเลข-9.htm ซึ่งเป็นเว็บเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ สอนคณิตศาสตร์ เทคนิค เคล็ดลับต่าง ๆ ในวิชาคณิตศาสตร์

ถ้าดูในเว็บแล้ว จะเห็นว่าเราจะทำให้การบวกเลขง่ายขึ้นโดยทำให้เลข 9 เป็นจำนวนเต็มที่สามารถคำนวณได้ง่ายเช่น ทำ 9 ให้อยู่ในลักษณะเลข 10 ตัวอย่างโจทย์ให้คำนวณหา 123456 + 99999 ซึ่งถ้าเราบวกตรง ๆ ละก็ เราก็ต้องจำเป็นบวกทีละหลัก ซึ่งในที่นี้ก็ต้องบวกด้วย 9 ทีละหลักทำให้คิดยาก และเสียเวลา

ดังนั้นเราจึงได้ทำให้เลข 99999 เป็นเลข 10000 โดยการแปลง 99999 + 1
ซึ่งเมื่อเขียนใหม่ก็จะได้เป็น 123456 + 10000 = คำตอบ + 1
ซึ่งก็ทำข้างซ้ายก่อน จะได้ 223456 = คำตอบ + 1
ดังนั้น คำตอบ = 223456 - 1 = 223455

comments