การรันโปรแกรมอัตโนมัติเมื่อเปิด windows (How to Run a Program at Startup)

| ไอที | window | 37581

การรันโปรแกรมอัตโนมัติเมื่อเปิด windows (How to Run a Program at Startup)

เรามาดูวิธีรันโปรแกรมโปรแกรมอัตโนมัติเมื่อเปิด Windows กันครับ ซึ่งปกติ บางโปรแกรมจะรันอัติโนมัติให้เราเมื่อเปิดเครื่อง อย่างเช่น โปรแกรมสแกนไวรัส โปรแกรมหน้าจอ ฯลฯ แต่ส่วนมากโปรแกรมหลาย ๆ ก็ไม่รันให้จนกว่าเราจะกดเปิดโปรแกรมเอง ดังนั้นเรามาดูวิธีให้โปรแกรมเหล่านั้น รันอัตโนมัติกันครับ

Click the Start button at the bottom left hand corner of the screen
คลิกปุ่ม Start ที่มุมด้านล่างซ้ายของหน้าจอ

Click All Programs, then point to the Startup folder and right-click it
คลิกที่ All Programs จากนั้นเลือก Startup และการคลิกขวา

Click Open to open the Startup folder
จากนั้นก็เลือก Open ที่ Startup Folder

Go to the location containing the item you want to add to the startup folder
เมื่อกดแล้วจะมีหน้าต่างซึ่งเป็นที่อยู่ของ Startup Folder

Right-click the item, then choose Create Shortcut
จากนั้นให้คลิกขวาที่โปรแกรมที่ต้องการ แล้วเลือก Create Shortcut

Drag the shortcut to the Startup folder
ลาก shortcut ไปวางใน Startup Folder

แค่นี้เวลาเปิดเครื่องขึ้นมาโปรแกรมที่เราเอาไปวางก็จะทำการเปิดอัตโนมัติแล้วละ

comments