คำสั่ง Update ใน SQL

| ไอที | SQL | 50641

คำสั่ง Update ใน SQL

ในบทความนี้เรามาดูคำสั่ง Update ในภาษา SQL กันครับ

คำสั่ง Update เป็นคำสั่งที่เอาไว้ใช้สำหรับการแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูลครับ

เรามาดู Syntax ของคำสั่ง UPDATE ใน SQL กันครับ
UPDATE table_name
SET column1=value, column2=value2,...
WHERE some_column=some_value
จาก Syntax ข้างบน เราใส่คำว่า Update เข้าไปแล้วตามด้วยชื่อตารางที่ต้องการ update ข้อมูล จากนั้นใส่คำว่า set เพื่อเลือกคอลัมน์ที่ต้องการแก้ไขข้อมูลและใส่ค่าข้อมูลใหม่ลงไป เราสามารถใส่หรือแก้ไขได้หลายคอลัมน์ในคำสั่งเดียว จากนั้นใส่ where เพื่อระบุว่าให้เซตที่กรณีไหน

ตัวอย่างการใช้คำสั่ง Update ใน SQL

ต่อไปเรามาดูตัวอย่างการใช้งานคำสั่ง update ในภาษา SQL กันครับ ซึ่งผมจะใช้ฐานข้อมูลเดิมจากตัวอย่างที่แล้วครับ ซึ่งก็คือตาราง doesystem_test ครับ ซึ่งมีข้อมูล ตามรูปด้านล่างครับ


ต่อไปเรามาเขียนคำสั่ง update กันครับ โดยจะแก้ไขข้อมูลที่ 5 ซึ่งยังไม่มีที่อยู่ ดังนั้นเราจะใส่ที่อยู่ให้ชื่อนี้กันครับ โดยโค้ดด้านล่าง
UPDATE  `doesystem_test`
SET `Address`="pathumthani"
WHERE `P_Id`=5
เมื่อเราใช้คำสั่งข้างบนแล้ว ข้อมูลที่ได้ ก็จะเป็นดังรูปด้านล่าง


ตัวอย่างการใช้คำสั่ง update ใน SQL แบบไม่ใส่ where

ต่อไปเรามาดูคำสั่งแบบไม่ใส่ where กันดูบ้าง ดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น เมื่อเราใช้คำสั่ง ตามด้านล่าง
UPDATE  `doesystem_test`
SET `age`=25
เมื่อเราใช้คำสั่ง ด้านบนแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้ จะปรากฎดังรูปด้านล่างครับ


จากผลลัพธ์จะเห็นว่า เมื่อเราไม่ใส่ where ข้อมูลในคอลัมน์จะกลายเป็นข้อมูลใหม่ทั้งหมดครับ และจากคำสั่ง เมื่อคอลัมน์ที่เป็นชนิด String จะต้องมีเครื่องหมาย "" ครอบข้อมูลอยู่ด้วย แต่ถ้าเป็นตัวเลขไม่ต้องใส่ก็ได้ครับ ลองไปเล่นกันดูนะครับ
comments