การเขียนโปรแกรม Reverse ข้อความ

| ไอที | Java | 7994

การเขียนโปรแกรม Reverse ข้อความ

บทความนี้ เรามาลองเขียนโปรแกรม Reverse ข้อความกันครับ

Reverse ข้อความ คืออะไร ???

Reverse ข้อความ ก็คือการสลับข้อความจาก หน้าไปหลัง หลังไปหน้า ตัวอย่างเช่น I Love You ถ้า reverse แล้ว ก็จะกลายเป็น uoY evoL I ประมาณนี้ครับ ต่อไปมาดูวิธีการเขียน แต่ละวิธีกันครับ

การเขียนโปรแกรม Reverse ข้อความแบบตัดข้อความ

import java.util.Scanner;

public class MessageReverse {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner in = new Scanner(System.in);
    String origin = in.nextLine();
    System.out.println(cutWorld(origin));
  }
  public static String cutWorld(String origin){
    if(origin.equals("")) return "";
    String ans = "";
    for(int i = origin.length() - 1; i >= 0; i--){
      ans += origin.charAt(i);
    }
    return ans;
  }
}

การเขียนโปรแกรม Reverse ข้อความแบบใช้ Array

import java.util.Scanner;

public class MessageReverse {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner in = new Scanner(System.in);
    String origin = in.nextLine();
    System.out.println(useArray(origin));
  }
  public static String useArray(String origin){
    if(origin.equals("")) return "";
    String ans = "";
    String[] toReverse = origin.split("");
    for(int i = 0; i < toReverse.length; i++){
      ans = toReverse[i] + ans;
    }
    return ans;
  }
}

การเขียนโปรแกรม Reverse ข้อความแบบใช้ StringBuilder

import java.util.Scanner;

public class MessageReverse {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner in = new Scanner(System.in);
    String origin = in.nextLine();
    System.out.println(useStrBuilder(origin));
  }
  public static String useStrBuilder(String origin){
    if(origin.equals("")) return "";
    StringBuilder toBuilder = new StringBuilder(origin);
    return toBuilder.reverse().toString();
  }
}

การเขียนโปรแกรม Reverse ข้อความแบบใช้ StringBuffer

import java.util.Scanner;

public class MessageReverse {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner in = new Scanner(System.in);
    String origin = in.nextLine();
    System.out.println(useStrBuffer(origin));
  }
  public static String useStrBuffer(String origin){
    if(origin.equals("")) return "";
    StringBuffer toBuffer = new StringBuffer(origin);
    return toBuffer.reverse().toString();
  }
}

การเขียนโปรแกรม Reverse ข้อความแบบใช้ Collection

import java.util.Arrays;
import java.util.Collections;
import java.util.Scanner;

public class MessageReverse {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner in = new Scanner(System.in);
    String origin = in.nextLine();
    System.out.println(useCollection(origin));
  }
  public static String useCollection(String origin){
    if(origin.equals("")) return "";
    String[] toReverse = origin.split("");
    Collections.reverse(Arrays.asList(toReverse));
    return Arrays.toString(toReverse).replace(", ", "").replace("[", "").replace("]", "");
  }
}
comments