การเซ็ต Java Build Path ใน Eclipse

| ไอที | Eclipse | 5171

การเซ็ต Java Build Path ใน Eclipse

บทความที่ผ่าน ๆ มา เราได้รู้จักกับ Eclipse กันไปพอสมควรแล้ว มาในบทความนี้ เรามาดูวิธีการตั้งค่า Java Build Path ใน Eclipse กันครับ

Java Build Path จะใช้ในขณะที่ Compile โปรเจ็ค Java

เมื่อโปรเจ็ค Java ของคุณต้องการ JAR libraries (Java Archive) สำหรับฟังก์ชันคุณจะต้องตั้งค่าโปรเจ็คของคุณให้เพิ่ม libraries path ในการ build

มาเริ่มตั้งค่าเลยดีกว่า ซึ่งก่อนอื่นก็ต้องเปิดโปรแกรม Eclipse ขึ้นมาก่อน เมื่อเปิดขึ้นมาแล้ว ให้ไปที่ Window -> Preferences ดังรูปด้านล่างเมื่อกดขึ้นมาแล้วจะปรากฎหน้าต่าง Preferences ด้านซ้านให้ไปที่ Java -> Installed JREs เมื่อคลิกแล้ว ด้านขวาก็จะปรากฎดังรูปด้านล่างหน้าต่างนี้เป็นการติดตั้ง JRE เมื่อต้องการเพิ่ม ให้กดที่ปุ่ม Add จะปรากฎหน้าต่าง Add JRE ขึ้นมา ดังรูปด้านล่างเลือกชนิดของ JRE จากนั้น ในที่นี้จะเลือกชนิดเป็น Standard VM จากนั้นกด Next จะปรากฎดังรูปด้านล่างเลือก JRE Home ที่ต้องการ Add โดยกด Directory แล้วเลือกที่อยู่ จะปรากฎดังรูปด้านบน จากนั้นให้กด Finish จะปรากฎดังรูปด้านล่างจากรูปจะเห็นว่ามี JRE เพิ่มเข้ามา ถ้าเราต้องการเซ็ตให้ JRE ที่เราเพิ่มเข้ามาเป็น JRE Default ก็ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกด้านหน้า

comments