การเกิดจันทรุปราคา

| วิทยาศาสตร์ | ดาราศาสตร์ | 10427

การเกิดจันทรุปราคา

จันทรุปราคา สามารถเรียกได้หลายอย่างเช่น จันทรคาธ, จันทรคราส, ราหูอมจันทร์ หรือ กบกินเดือน เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติของ ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ และโลกที่โคจรอยู่เคลื่อนที่มาอยู่ในระดับเดียวกันพอดี เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเพ็ญ(ขึ้น 15 ค่ำ) โดยโลกที่อยู่ระหว่างดวงอาทิตย์ กับ ดวงจันทร์ ทำให้เงาของโลกไปบดบังดวงจันทร์ ดังรูป

ปรากฏการณ์จันทรุปราคาปรากฏการณ์ จันทรุปราคา แม้จะเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ แต่ก็มีอิทธิพลต่อความคิดและวันฒนธรรมของมนุษย์มาช้านาน รวมทั้งคนไทยด้วย ซึ่งในสมัยก่อน ในคืนวันเพ็ญ ที่จู่ ๆ ดวงจันทร์ที่สว่างจ้าอยู่ดี ๆ ก็เกิดเป็นสีส้มแดงแบบก้อนอิฐ แล้วเรียกกันว่า พระจันทร์สีเลือด ปรากฏการณ์เช่นนี้ก็คือการเกิด จันทรุปราคา เนื่องมาจากเงาของโลกทอดไปทับดวงจันทร์นั่นเอง

ประเภทของจันทรุปราคา

จันทรุปราคา แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

1. จันทรุปราคาเงามัว - เกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์เคลื่อนที่ผ่านเงามัวของโลก ดวงจันทร์จะลดความสว่างลงเล็กน้อย คล้ายมีเมฆบาง ๆ มาบดบังดวงจันทร์ซึ่งสังเกตได้ยากมาก

2. จันทรุปราคาเต็มดวง - เกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์เคลื่อนที่เข้าไปในเงามืดของโลกหมดทั้งดวง ดวงจันทร์จะมืดมากแต่จะไม่สีดำสนิท บางครั้งจะปรากฏเป็นสีแดง หรือที่เรียกว่า พระจันทร์สีเลือด

3. จันทรุปราคาบางส่วน - เกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์เคลื่อนที่เข้าไปในเงามืดบางส่วน หรือออกจากเงามืดบางส่วน จะเห็นเป็นดวงจันทร์เว้าแหว่ง
comments