การเข้าถึง Folder โดยใช้ Command Prompt แบบรวดเร็ว

| ไอที | window | 40946

การเข้าถึง Folder โดยใช้ Command Prompt แบบรวดเร็ว

ในบทความนี้ เป็นเคล็ดลับเล็ก ๆ น้อย ๆ ของการใช้ Windows ซึ่งเป็นวิธีการเข้าถึง Folder โดยใช้ Command Prompt กันครับ

ซึ่งปกติ เวลาเราต้องการเปิดโปรแกรมซักโปรแกรมหนึ่งโดยใช้ Command Prompt เราก็มักจะเข้าไปที่ Run จากนั้นก็พิมพ์คำว่า cmd แล้วก็จะปรากฎหน้า Command Prompt ขึ้นมา


ดังตัวอย่างข้างบน ถ้าเราต้องการเข้าโพลเดอร์ Testjava ซึ่งอยู่ใน Drive D: เราก็ต้องพิมพ์เข้าไปว่า cd Testjava ซึ่งก็ยังถือว่าง่ายอยู่ แต่ถ้าอยู่ในโพลเดอร์ที่ซ้ำซ้อนแบบด้านล่างละ


ดังนั้นในบทความนี้เรามาดูวิธีทำให้มันง่ายกันครับ

อันดับแรกให้เราเข้าไปในโพลเดอร์ที่เราต้องการเปิดใน Command Prompt จากนั้นให้ทำการกด Shift แล้วก็คลิกขวาที่โพลเดอร์ที่เราต้องการเข้าถึง จากนั้นให้เลือก Open command window here


comments