Create, manage and run configurations ใน Eclipse

| ไอที | Eclipse | 2093

Create, manage and run configurations ใน Eclipse

Run Configurations dialog จะช่วยให้คุณสร้างการกำหนดค่าการรันแอพพลิเคชันได้หลาย ๆ แอพพลิชันด้วยกัน

Run Configuration dialog สามารถเรียกใช้โดยการกดที่เมนู Run -> Runconfiguration ดังรูปด้านล่างเมื่อคลิกแล้ว จะปรากฎหน้าต่างดังรูปด้านล่างในการ Config เวลารันโปรแกรมภาษา Java ให้ไปที่แถบ Java Application จากนั้นเลือก Project ที่ต้องการ Config ดังรูปด้านล่างซึ่งในด้านบน ก็จะประกอบไปด้วยแถบ หลาย ๆ แถบด้วยกัน เลือกแถบที่เราต้องการ Config ได้ตามสบาย ซึ่งในแถบ ๆ หนึ่งก็จะมีส่วนประกอบต่าง ๆ อย่างเช่นรูปภาพด้านบน มีส่วนประกอบ 3 ส่วน เช่น
- ชื่อสำหรับการ Config
- ชื่อของโปรเจ็ค
- ชื่อของ main class

เมื่อ Config เสร็จแล้ว ก็กด Apply และเมื่อต้องการรันโปรเจ็คก็กด Run ได้เลยครับ

comments