คำสั่ง delete ใน SQL

| ไอที | SQL | 27044

คำสั่ง delete ใน SQL

บทความนี้ เรามาดูการใช้คำสั่ง delete ในภาษา SQL กันครับ

คำสั่ง delete เป็นคำสั่งเอาไว้สำหรับลบข้อมูล ออกจากตาราง ซึ่งสามารถลบได้หลายแบบ ทั้งลบแบบข้อมูลเดี่ยว ๆ ข้อมูลเป็นกลุ่ม หรือจะลบข้อมูลทั้งตารางเลยก็ได้

เรามาดู Syntax ของคำสั่ง DELETE ใน SQL กันก่อนครับ ตามด้านล่างเลยครับ

DELETE FROM table_name
WHERE some_column=some_value;
จาก Syntax ข้างบน เราใส่คำว่า delete เข้าไปแล้วตามด้วย FROM แล้วตามด้วยชื่อตารางที่ต้องการ delete ข้อมูล จากนั้นใส่ where เพื่อระบุว่าต้องการลบข้อมูลที่มีลักษณะอย่างไร

ดังตัวอย่าง SQL

ผมมี ตารางข้อมูลของจังหวัดในประเทศไทยอยู่ ดังรูปด้านล่างผมต้องการจะลบ จังหวัดกระบี่ออก ผมต้องใช้คำสั่ง
delete from doe_province 
where doe_provincegen=1
คำสั่งนี้เป็นการบอกว่า ให้ลบข้อมูล ออกจากตาราง doe_province ที่มีข้อมูล ในคอลัมน์ doe_provincegen เท่ากับ 1 ซึ่งก็คือจังหวัดกระบี่นั่นเอง

ถ้าเราไม่ใส่ Where ใน SQL จะเกิดอะไรขึ้น

ตัวอย่างผมเขียน SQL ว่า
delete from doe_province
ผลลัพธ์ที่ได้ คือ จะเป็นการลบข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในตาราง doe_province

comments