การนำข้อมูลจาก Database มาโชว์ในหน้าเว็บ

| ไอที | PHP | 68721

การนำข้อมูลจาก Database มาโชว์ในหน้าเว็บ

บทความนี้ เรามาดูวิธีการนำข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดงในหน้าเว็บกันครับ ซึ่งมีข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูลดังนี้


ก่อนอื่นเราก็ต้องติดต่อกับฐานข้อมูลก่อน ซึ่งการติดต่กับฐานข้อมูลโดยใช้ PHP ดูได้จากบทความ การใช้ PHP ติดต่อกับฐานข้อมูล MySql กับการเซตภาษาไทย ซึ่งก็มีโค้ดดังด้านล่างนี้
$host = "localhost"; // ชื่อ host หรือ ip ที่ใช้
$userhost = "root"; // ชื่อ user ที่ใช้ในการล็อกอิน
$passhost = "doesystem"; // password ที่ใช้ในการล็อกอิน
$database = "doesystem"; // ชื่อ Database
$conn = mysql_connect($host,$userhost,$passhost);
if(!$conn){
	echo "ไม่สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้";
}
mysql_query("use $database"); // เลือกฐานข้อมูลที่ใช้
mysql_query("SET character_set_results=utf8");
mysql_query("SET character_set_client=utf8");
mysql_query("SET character_set_connection=utf8");
ต่อไปเราก็มา Query ข้อแล้ว จากนั้นก็ทำการโชว์ข้อมูบกันครับ

โดยโค้ดสำหรับการ Query ข้อมูลนั้น แสดงตามด้านล่างครับ
$query = "select * from student";
$data = mysql_query($query);
ต่อไปเป็นการนำข้อมูลที่ได้จากฐานข้อมูลมาแสดงครับ ซึ่งในการแสดงนั้นผมเสนอเป็น 2 วิธีครับ ซึ่งก็คือ การดึงข้อมูลแบบ Array กับการดึงข้อมูลแบบ object

การดึงข้อมูลแบบ Array กับแบบ Object นั้นจะแสดงค่าออกมาเหมือนกัน แต่วิธีการเขียนแตกต่างกัน

การดึงข้อมูลแบบ Array

while($show = mysql_fetch_array($data)){
	echo $show[0]." ".$show[1]." ".$show[2]."
"; }

การดึงข้อมูลแบบ Object

while($show = mysql_fetch_object($data)){
	echo $show->id." ".$show->name." ".$show->lastname."
"; }
มาดูตัวอย่างเต็ม ๆ กันครับ ตามโค้ดด้านล่าง
$host = "localhost"; // ชื่อ host หรือ ip ที่ใช้
$userhost = "root"; // ชื่อ user ที่ใช้ในการล็อกอิน
$passhost = "principle"; // password ที่ใช้ในการล็อกอิน
$database = "doesystem"; // ชื่อ Database
$conn = mysql_connect($host,$userhost,$passhost);
if(!$conn){
	echo "ไม่สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้";
}
mysql_query("use $database"); // เลือกฐานข้อมูลที่ใช้
mysql_query("SET character_set_results=utf8");
mysql_query("SET character_set_client=utf8");
mysql_query("SET character_set_connection=utf8");

$query = "select * from student";
$data = mysql_query($query); //query ข้อมูล
while($show = mysql_fetch_array($data)){
	echo $show[0]." ".$show[1]." ".$show[2]."
"; //โชว์ข้อมูล }
comments