การสร้าง Jar File ใน Eclipse

| ไอที | Eclipse | 5010

การสร้าง Jar File ใน Eclipse

บทความนี้ เรามาดูวิธีสร้างไฟล์ Jar ใน Eclipse กันครับ เริ่มด้วยเปิดโปรแกรมกับโปรเจ็คขึ้นมาก่อนครับ จากนั้นให้ไปที่เมนู File -> Export ดังรูปด้านล่างเมื่อคลิกเลือกแล้ว จะปรากฎดังรูปด้านล่าง ให้ค้นหาคำว่า Jar แล้วเลือก JAR file ดังรูปด้านล่างจากนั้นกด Next เมื่อกดแล้วจะปรากฎหน้าต่างดังรูปด้านล่าง ให้เราเลือกโปรเจ็คที่ต้องการ Export แล้วตั้งชื่อในช่อง JAR File ที่ติ๊กต่าง ๆ เป็นการเลือกว่าจะ Export อะไรบ้างจากนั้นกด Finish ได้เลย เมื่อกดแล้ว ไปดูในโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้ก็จะเห็นว่ามี JAR File อยู่ ดังรูปด้านล่างcomments