การตั้งเวลาโพสบทความ ใน wordpress

| ไอที | การใช้โปรแกรม | 3124

การตั้งเวลาโพสบทความ ใน wordpress

ใครที่เคยเขียนบทความลงใน wordpress ในบางครั้ง เราเขียนบทความแล้วยังไม่อยากโพสตอนนี้ แต่ต้องการโพสในช่วงเวลาอื่น ๆ เราสามารถตั้งเวลาที่ต้องการโพสได้

การตั้งเวลาโพสมีประโยชน์ในหลาย ๆ อย่าง เช่น เราเขียนบทความมา 50 บทความ แต่เราไม่ต้องการที่จะโพสทีเดียว เราอยากจะโพสวันละ 1 บทความ ซึ่งมีผลดีทีทำให้เว็บมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา เราสามารถตั้งเวลาโพสได้ โดยไม่ต้องเข้ามาทุกวัน เรามาดูวิธีกันครับ

อันดับแรกให้เราไปตั้ง Timezone ให้เป็นเวลาเดียวกับประเทศไทยก่อนครับ หรือใครเป็นเวลาเดียวกับประเทศไทย หรือไม่ต้องการเปลี่ยน หรือได้เปลี่ยนไปแล้วให้ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยครับ ซึ่งการจะปรับให้เป็นเวลาเดียวกับประเทศไทยนั้น ให้เข้าไปที่ Settings แล้วก็เลือก General ในส่วนของ Timezone ให้เลือกเป็น +7 ตามรูปด้านล่าง

การตั้งเวลาโพสบทความ ใน wordpress


จากนั้นให้ไปที่บทความที่เราต้องการจะตั้งเวลาโพส ด้านข้าง ๆ ในส่วน Publish ด้านล่างจะมี Publish immediately ให้เรากด Edit ข้าง ๆ จะปรากฎส่วนให้การกำหนดเวลา ที่ต้องการโพสบทความนี้ขึ้น ให้เราตั้งค่าเวลาที่ต้องการโพส จากนั้นกด Publish ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการตั้งเวลา

การตั้งเวลาโพสบทความ ใน wordpress


comments