การ Import โปรเจ็ค JAR File ใน Eclipse

| ไอที | Eclipse | 3746

การ Import โปรเจ็ค JAR File ใน Eclipse

โปรเจ็คที่แล้วเราได้ทำการ Export โปรเจ็คเป็น JAR File กันไปแล้ว มาในบทความนี้ เรามา Import โปรเจ็คที่กลับคืนมากัน โดยเริ่มแรกก็ให้ทำการเปิดโปรแกรม Eclipse แล้วก็เตรียม JAR File กันให้เรียบร้อย

อันดับแรกให้ไปที่เมนู File -> Import ดังรูปด้านล่างเมื่อคลิกเข้ามาแล้ว ก็จะปรากฎดังรูปด้านล่าง ให้ค้นหาคำว่า Jar แล้วเลือก App Client JAR file ดังรูปด้านล่าง จากนั้นกด Nextเมื่อกด Next แล้วจะปรากฎหน้าต่างดังรูปด้านล่าง ให้เราเลือก JAR File ที่ต้องการ ตามรูปด้านล่างเมื่อเลือกแล้วจะปรากฎดังตัวอย่างด้านล่าง จากนั้นกด Finish ได้เลยเมื่อกด Finish แล้ว จะเห็นว่ามีโปรเจ็คเพิ่มเข้ามา ดังรูปด้านล่างcomments