การใช้ ServiceVariable เชื่อมกับ Query ใน Wavemaker

| ไอที | WaveMaker | 2291

การใช้ Service Variable เชื่อมกับ Query

ในบทความที่แล้ว เราได้เขียน Query ข้อมูลจากฐานข้อมูลใน Wavemaker กันไปแล้ว มาบทความนี้ เรามาดูวิธีใช้ Query ข้อมูล โดยใช้ Service Variable กันครับ

การสร้างและการเชื่อมต่อ Service Variable กับ Query

ไปที่ Insert -> ServiceVariable


จากนั้นให้ตั้งชื่อ Service
ในช่อง service ให้เลือกชื่อฐานข้อมูล
ในช่อง operation ใส่ชื่อ Query ที่เราได้สร้างขึ้น
นอกนั้นก็เซตเอาตามต้องการเลยครับ วิธีการเซตก็เหมือน ๆ กับ Live Variable นั่นแหละครับ


ต่อไปเรามาดูที่แถบ input กันดูบ้างครับ แถบนี้เป็นช่องกรอก input ของ parameter ใน Query ครับ ดังในตัวอย่างด้านล่าง เราสร้าง Query ที่มี parameter ชื่อว่า depid เป็น parameter สำหรับ select id ใน Department โดยเราสามารถกรอกข้อมูลลงไปเลย หรือไม่ก็ดูที่ช่องด้านข้าง จะเห็นว่ามี รูปลูกโซ่อยู่ เราสามารถเชื่อมโยงกับ widget อื่น ๆ ได้


ตัวอย่างการนำ Service Variable ไปใช้งาน

ตัวอย่างต่อไปนี้ เป็นการนำ service variable ไปใช้งานแบบง่าย ๆ ก่อนอื่น ก็ลาก widget ต่าง ๆ มาวางดังรูปด้านล่าง


จากรูปด้านบน จะเห็นว่ามี widget ดังต่อไปนี้ text, button, dojogrid

จากนั้นให้ทำการเชื่อมระหว่าง dojogrid กับ service โดยคลิกที่ dojogrid แล้วในช่อง dataset ให้เลือกเป็น service ที่เราสร้างขึ้น นั่นก็คือ sevDepartment


ต่อไปก็ทำการเชื่อม service กับ text ที่กรอกข้อมูลเข้ามา โดยคลิกที่ service จากนั้นคลิก input แล้วในช่อง ให้เลือกเป็นข้อมูล text ที่ต้องการ ดังรูปด้านล่าง


ต่อไปก็เป็นการสร้าง event โดยการคลิกที่ปุ่มแล้วให้ข้อมูลมาปรากฏที่ dojogrid โดยคลิกที่ปุ่ม ในช่อง event ให้เลือก onclick แล้วก็เลือก service ที่เราสร้างขึ้น ตามรูปด้านล่าง


เสร็จแล้ว ลอง run ดูครับ
comments