การ Debugging a Java Program ใน Eclipse

| ไอที | Eclipse | 5644

การ Debugging a Java Program ใน Eclipse

ในบางครั้ง การเขียนโปรแกรมก็ย่อมมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ในบทความนี้ เรามาดูวิธีเช็คความผิดพลาดโดยการใช้ Debug ใน Eclipse กันครับ

มาเริ่มด้วย การหยุดบรรทัดที่ต้องการเช็คความผิดพลาด โดยเลือกบรรทัดที่ต้องการดูค่าต่าง ๆ เพื่อให้โปรแกรมหยุดเพื่อเช็คค่า ทำได้โดยการคลิกขวาที่บรรทัดข้างหน้า จากนั้นเลือก Toggle Breakpoint ดังรูปด้านล่างเมื่อเลือกเสร็จจากนั้นให้เปลี่ยน Perspective เป็น Debug (วิธีเปลี่ยน Perspective คลิก) จากนั้นก็จะได้ประมาณดังรูปด้านล่างเมื่อเปลี่ยน Perspective แล้ว จากนั้นก็ให้ไปที่เมนู Run -> Debug ดังรูปด้านล่างเมื่อรันแล้ว จากโค้ดจะได้ ดังรูปด้านล่างจากรูปเราจะเห็นว่าโปรแกรมสามารถบอกได้ว่า ตอนนี้รันอยู่ที่บรรทัดไหน ค่าแต่ละค่ามีค่าเท่าไหร่ ซึ่งเราจะทำให้เรารู้ค่าและสามารถแก้ปัญหาได้ถูกจุด เมื่อต้องการรันบรรทัดต่อไป ให้กดที่ Step Into หรือ Step Over ได้เลย หรือจะกด F5, F6 ก็ได้ ตามรูปด้านล่างStep Into กับ Step Over เลือกอันไหนก็ได้ ต่างกันตรงที่ Step Into จะรันไปทุกที่ที่เรียก ส่วน Step Over จะข้ามพวกฟังก์ชันไป โดยไม่ Debug ที่ฟังก์ชันที่เรียก
comments