การตรวจสอบความถูกต้องโดยใช้ Try...Catch ใน Javascript

| ไอที | JavaScript | 4775

การตรวจสอบความถูกต้องโดยใช้ Try...Catch ใน Javascript

ในการเขียนโปรแกรมนั้น ก็ย่อมมีข้อผิดพลาดเสมอ ไม่ว่าจะเป็นข้อผิดพลาดโดยผู้เขียนโปรแกรมเอง ข้อผิดพลาดจากผู้ใช้งาน หรือแม่แต่ข้อผิดพลาดโดย compiler ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ในส่วนที่คิดว่าจะเกิดข้อผิดพลาด

ในภาษา javascript นั้นเวลาเกิดข้อผิดพลาด บราวเซอร์จะตรวจจับและแสดงข้อผิดพลาดออกมาทาง console และเวลามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นบราวเซอร์จะหยุดแปลโค้ด javascript ทันที ในบทความนี้ เรามาดูวิธีการตรวจสอบความถูกต้อง โดยใช้ try...catch กันครับ ซึ่งการใช้ try... catch นี้จะทำให้เราตรวจจับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ และเวลามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น บราวเซอร์ยังสามารถรัน script อื่น ๆ ที่เหลือได้อีกด้วย

try...catch Statement

try...catch Statement จะช่วยให้คุณทดสอบโค้ดในบล็อกเพื่อเช็คความถูกต้อง โค้ดใน บล็อกของ try จะถูกรันก่อน เมื่อไม่มีข้อผิดพลาดจะไม่ทำงานในบล็อกของ catch แต่ถ้าเกิดความผิดพลา จะเข้ามาทำงานในบล็อกของ catch เราเรียก catch ว่าเป็นการดักจับข้อผิดพลาด

เรามาดู Syntax ของ try...catch กันก่อนครับ ตามด้านล่างเลย
try
{
	//Run some code here
}
catch(err)
{
	//Handle errors here
}
จาก Syntax จะเห็นว่า try กับ catch จะเขียนด้วยตัวเล็ก

ต่อไปเรามาดูตัวอย่างกันบ้างครับ

ตัวอย่างการใช้งาน try...catch

เมื่อลองรันดูจะเห็นว่า จะมีป็อบอัพแสดงขึ้นมาว่า error ReferenceError: showalert is not defined

ซึ่งก็หมายถึง showalert ยังไม่ได้ถูกกำหนดแต่มีการเรียกใช้งาน
comments