นิทานอีสป เรื่อง หมาในรางหญ้า

| บันเทิง | นิยาย-เรื่องสั้น | 3003
นิทานอีสป เรื่อง หมาในรางหญ้า

หมาตัวหนึ่งเข้าไปนอนอยู่ในรางหญ้าของวัว เมื่อวัวกลับมาจะเข้าไปกินหญ้า หมาซึ่งนอนหลับสบายอย่างมีความสุขในรางหญ้าของวัว จึงกระโดดขึ้นด้วยความโกรธส่งเสียงดังคำรามลัน มันโกรธมากที่วัวมารบกวนการนอนของมัน จึงส่งเสียงดังว่า  “เจ้าถือดีอย่างไรจึงมาปลุกข้า”  พูดพลางกระโดดออกจากรางหญ้าเข้างับวัว วัวหลบทันแล้วกล่าวว่า “ก็เจ้ามานอนในรางหญ้าของข้า ข้าจะกินหญ้า เจ้าหลีกไปให้พ้น” เจ้าหมาเกเรไม่ยอมหลีกไป กลับส่งเสียงเห่าวัว วัวรำคาญจึงเดินเลียงไป พลางบ่นว่า“เจ้าหมาเกเร กินหญ้าไม่เป็นแล้วยังมาว่าเจ้าของเขาเสียอีก”

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ไม่ควรหวงสิ่งของของคนอื่นไว้เป็นของตน
comments
เว็บเพื่อนบ้าน
DoesystemDevcodeMathMySelfHowToClicksBlogJavaExample