การใช้ PHP ติดต่อกับฐานข้อมูล MySql กับการเซตภาษาไทย

| ไอที | PHP | 15227

การใช้ PHP ติดต่อกับฐานข้อมูล MySql กับการเซตภาษาไทย

การสร้างเว็บไซต์ในปัจจุบัน ส่วนมากมักเป็นแบบ Dynamic ซึ่งการทำเว็บไซต์แบบนี้ สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ ฐานข้อมูล ดังนั้น ในบทความนี้ เรามาดูวิธีเขียน PHP ติดต่อกับฐานข้อมูล Mysql กันครับ
	$host = "localhost"; // ชื่อ host หรือ ip ที่ใช้
	$userhost = "root"; // ชื่อ user ที่ใช้ในการล็อกอิน
	$passhost = "doesystem"; // password ที่ใช้ในการล็อกอิน
	$database = "doesystem"; // ชื่อ Database
	mysql_connect($host,$userhost,$passhost); // connect to database
	mysql_query("use $database"); // เลือกฐานข้อมูลที่ใช้

การตรวจสอบว่า ติดต่อฐานข้อมูลได้หรือเปล่า

ในตัวอย่างนี้ เรามาดูกันว่า เราจะสามารถติดต่อฐานข้อมูลได้หรือไม่
	$host = "localhost"; // ชื่อ host หรือ ip ที่ใช้
	$userhost = "root"; // ชื่อ user ที่ใช้ในการล็อกอิน
	$passhost = "doesystem"; // password ที่ใช้ในการล็อกอิน
	$database = "doesystem"; // ชื่อ Database
	$conn = mysql_connect($host,$userhost,$passhost);
	if(!$conn){
		echo "ไม่สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้";
	}
	mysql_query("use $database"); // เลือกฐานข้อมูลที่ใช้

เซตให้เป็นภาษาไทย

ในตัวอย่างนี้เป็นการเซตให้เป็นภาษาไทย
	mysql_query("SET character_set_results=utf8");
	mysql_query("SET character_set_client=utf8");
	mysql_query("SET character_set_connection=utf8");

รูปแบบเต็ม ๆ ของการติดต่อฐานข้อมูล

	$host = "localhost"; // ชื่อ host หรือ ip ที่ใช้
	$userhost = "root"; // ชื่อ user ที่ใช้ในการล็อกอิน
	$passhost = "doesystem"; // password ที่ใช้ในการล็อกอิน
	$database = "doesystem"; // ชื่อ Database
	$conn = mysql_connect($host,$userhost,$passhost);
	if(!$conn){
		echo "ไม่สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้";
	}
	mysql_query("use $database"); // เลือกฐานข้อมูลที่ใช้
	mysql_query("SET character_set_results=utf8");
	mysql_query("SET character_set_client=utf8");
	mysql_query("SET character_set_connection=utf8");

comments