ทองหยิบ

| การดำเนินชีวิต | อาหารเพื่อสุขภาพ | 2068
ขนมทองหยิบ เป็นขนมมงคลชนิดหนึ่ง มีลักษณะงดงามคล้ายดอกไม้สีทอง ซึ่งต้องใช้ความสามารถและความพิถีพิถันเป็นอย่างมากในการประดิษฐ์ ประดอยคอยจับกลีบให้มีความงดงามเหมือนกลีบดอกไม้

ขนมทองหยิบ เป็นชื่อสิริมงคล เชื่อว่าหากนำไปใช้ประโยชน์ พิธีมงคลต่างๆ หรือให้เป้นของขวัญแก่ใครแล้ว จะทำให้เกิดความมั่นคงร่ำรวย หยิบจับการงานสิ่งใดก็ร่ำรวย มีเงินมีทองร่ำรวย

ส่วนผสมของการทำทองหยิบ
วิธีทำทองหยิบ


comments