ภัยโรคข้อ รูมาตอยด์ (Rheumatoid arthritis)

| การดำเนินชีวิต | โรคภัยไข้เจ็บ | 4559

ภัยโรคข้อ รูมาตอยด์ (Rheumatoid arthritis)
อาการและอาการแสดง

1. Joint involement (อาการเกิดที่ข้อ)
- มีการกระจายของข้อแบบสมมาตร (symetry)
- อาการปวดข้อ(pain and tenderness)
- อาการฝืดข้อในตอนเช้า (morning stiffness) อย่างน้อย 1 ชั่วโมง
- ข้ออักเสบ : ปวด บวม แดง ร้อน กดเจ็บ และมีการเคลื่อนไหวของข้อลดลง
- มักจะเป็นที่ข้อเล็กๆ เช่น ข้อโคนนิ้วมือ ข้อต้นนิ้วมือ ข้อโคนนิ้วเท้า ข้อมือ ข้อศอก ข้อเท้า
2. Extra-articular manifestation (อาการที่เกิดกับระบบอื่น)
- rheumatoid nodule คือ เนื้อเยื่อที่ซ้อนทับกัน แม้แต่เซลล์หลอดเลือด พบอาการนี้บ่อยสุด มักพบในตำแหน่งที่มีการกดทับเช่น ข้อศอก นิ้วมือ ก้นกบ ส้นเท้า
- ไข้ อ่อนเพลีย น้ำหนักลด
- Rheumatoid vasculitis หลอดเลือดอักเสบ
- Sjogren’s syndrome keratoconjunctivitis sicca ตาแห้ง แดง คันตา
- Rheumatoid interstitial lung disease โรคปอด
- Rheumatoid pericaditis เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ
- Felty’s syndrome(splenomegaly + neutropenia + thrombocytopenia)ค่า LAB

- Rheumatoid factor (RF) *******
- ESR (Erythrocyte sedimentation rate) > 30 mm/hr ******
- C-reactive protein ******
- ANA (Antinuclear antibody)
- Hematology ดูภาวะ anemia ที่เกิดจากการสร้างที่ผิดปกติ
- Synovial fluid analysis หากมีลักษณะขุ่น แสดงว่า WBC มาก
- Radiographic examination (x-ray) เพื่อดูความผิดปกติของ กระดูกและเนื้อเยื่อ

เป้าหมายของการรักษาโรคข้อรูมาตอยด์ คือ

1. ลดอาการปวด บวม ของข้อ
2. ลดภาวการณ์อักเสบของข้อ
3. ป้องกันไม่ให้ข้อเสียหายจนใช้การไม่ได้
4. การทำให้ข้อที่ใช้งานไม่ได้กลับมาใช้งานได้ และ
5. รักษาอาการที่เกิดกับอวัยวะอื่นๆ

comments