นิทานอีสป เรื่อง สามขุนนาง

| บันเทิง | นิยาย-เรื่องสั้น | 1188
นิทานอีสป เรื่อง สามขุนนาง

คณะขุนนางของเมืองแห่งหนึ่งได้ปรึกษากันถึงเรื่องซ่อมเเซมกำเเพงเมืองเนื่องจากผุกร่อนเสียหายเป็นอันมากมีขุนนางอยู่ผู้หนึ่งซึ่งมาจากตระกูลช่างไม้ได้เสนอขึ้นมาว่า“ใช้ไม้ซุงทำกำเเพง รับรองว่าเเข็งเเรงเเน่นอน”ขุนนางคนที่สองที่มาจากตระกูลช่างทำหนังก็เสนอขึ้นบ้างว่า“ท่านต้องใช่หนังสัตว์สิ ทั้งทนทานเเละเเข็งเเรง”ขุนนางคนที่สามซึ่งมาจากตระกูลช่างก่ออิฐก็เสนอออกมาว่า“ไม่ซุงกับหนังสัตว์หรือแข็งแรงทนทานสู้อิฐได้”

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า  คนเราย่อมคิดว่าสิ่งที่ตนถนัดนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุด
comments
เว็บเพื่อนบ้าน
DoesystemDevcodeMathMySelfHowToClicksBlogJavaExample