นิทานพื้นบ้านภาคอีสาน เรื่อง ท้าวผาแดง - นางไอ่

| บันเทิง | นิยาย-เรื่องสั้น | 1636
นิทานพื้นบ้านภาคอีสาน เรื่อง ท้าวผาแดง - นางไอ่

อักษรธรรม ๘ ผูก วัดสุทธาวาส บ้านโสกใหญ่ ต.ลือ อ.พนา จ.อุบลราชธานี

          เมืองสุวรรณโคมคำหรือเอกธีตา อยู่ทางทิศใต้ของเมืองหนองแส เมืองเอกธีตานี้มีพระยาขอมเป็นผู้ปกครอง มีนางจันทร์เป็นมเหสี มีธิดาสาวสวยคนหนึ่งชื่อไอ่คำ พระยาขอมมีน้องชาย ๒ คน ให้ไปครองเมืองเชียงเทียน และเมืองสีแก้ว มีหลาน ๓ คนให้ไปปกครองเมืองฟ้าแดด  เมืองหงส์ และเมืองทอง นางไอ่คำเมื่ออายุได้ ๑๕ ปี  มีความงามเล่าลือไปทั่วทุกทิศจนกระทั่งไปเข้าหูของท้าวผาแดงแห่งเมืองผาโพง   ท้าวผาแดงจึงขึ้นขี่ม้ามาแอบหานางไอ่ และได้สมัครรักใคร่กันแล้วสัญญากันว่า  จะทำพิธีสู่ขอและแต่งงานกันตามประเพณีในไม่ช้านี้

	ยังมีเมืองอีกแห่งหนึ่งชื่อศรีสัตนาคนหุต มีสุทโธนาคครองเมือง  มีโอรสชื่อภังคี สุทโธนาคนี้อพยพมาจากหนองแส เพราะผิดใจกับสุวรรณนาคผู้เป็นสหายเนื่องมาจากการแบ่งเนื้อเม่น คือ สุทโธนาคไม่พอใจเพราะได้น้อยคิดว่าสุวรรณนาคเล่นไม่ซื่อจึงเกิดการทะเลาะกันเป็นสงครามอันยิ่งใหญ่ เดือดร้อนถึงพระอินท