วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ | 1

วิทยาศาสตร์ | ดาราศาสตร์ | 1

http://www.doesystem.com/642d082a42ad1b766edac46bf3b58bef/การเกิดจันทรุปราคา.htm 6131 | การเกิดจันทรุปราคา จันทรุปราคา สามารถเรียกได้หลายอย่างเช่น จันทรคาธ, จันทรคราส, ราหูอมจันทร์ หรือ กบกินเดือน เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติของ ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ และโลกที่โคจรอยู่เคลื่อนที่มาอยู่ในระดับเดียวกันพอดี เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเพ็ญ(ขึ้น...