การดำเนินชีวิต โรคภัยไข้เจ็บ | 1

การดำเนินชีวิต | โรคภัยไข้เจ็บ | 3

http://www.doesystem.com/31bcd4bd3327358bd48940651be540df/SLE-โรคลูปัส-(Systemic-Lupus-Erythematosus).htm 11819 | SLE โรคลูปัส (Systemic Lupus Erythematosus) พยาธิสภาพ เป็นโรคที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมีปฏิกิริยาตอบสนองกับเนื้อเยื่อของตตัวเอง โดยภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติของผู้ป่วยจะทำลายเนื้อเยื่อตัวเองโดยสร้างสารเคมีกลุ่มอิมโมโนโกลบูลิน (immunoglob...
http://www.doesystem.com/040169461593798b0eab495eb86d1e5d/ปัญหาคนเป็นโรคเก๊าท์-(Gout).htm 5507 | ปัญหาคนเป็นโรคเก๊าท์ (Gout) เก๊าท์ (Gout) คือโรคที่เกิดจากการมีภาวะกรดยูริคในเลือดสูง และมีอาการข้ออักเสบ (arthritis) ซึ่งเป็นมาจากการมีผลึก Monosodium urate (MSU) มาตกตะกอนในข้อ พบในคนอายุ>35, ช>ญ มักเป็นที่ข้อปลายเช่น ข้อนิ้ว ข้อเท้า อากา...
http://www.doesystem.com/153b5b6e53e1afa4dbf5e0c211d13e3c/ภัยโรคข้อ-รูมาตอยด์-(Rheumatoid-arthritis).htm 4142 | ภัยโรคข้อ รูมาตอยด์ (Rheumatoid arthritis) อาการและอาการแสดง 1. Joint involement (อาการเกิดที่ข้อ) - มีการกระจายของข้อแบบสมมาตร (symetry) - อาการปวดข้อ(pain and tenderness) - อาการฝืดข้อในตอนเช้า (morning stiffness) อย่างน้อย 1 ชั่วโ...