ไอที MySQL | 1

ไอที | MySQL | 1

http://www.doesystem.com/40d260f597dc253f755a75ca6c3d03da/Deprecated:-mysql_connect():-The-mysql-extension-is-deprecated-and-will-be-removed-in-the-future.htm 5296 | Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead จากการแปลภาษาจะได้ว่า Deprecated คือ เลิกใช้ Deprecated: mysql_connect() ก็คือ การเลิกใช้ mysql_connect The mysql exte...