สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ | 1

สังคมศาสตร์ | ประวัติศาสตร์ | 1

http://www.doesystem.com/6e131f2ce30c0ba00728c114a4d1bd1d/พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก-รัชกาลที่-1-(พ.ศ.-2327---2352).htm 5691 | พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 (พ.ศ. 2327 - 2352) พระนามเดิม ทองด้วง เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก (พระอักษรสุนทรทองดี) ทรงพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ. 2378 ในรัชกาลสมเด็จพระบรมโกศ ได้สมรสกับธิดาคหบดีบ้านอัมพวา ตำบลบางช้าง จังหว...